'Zorgtaken van provincie zijn niet opgepakt door Drentse gemeenten'

ASSEN - De provincie Drenthe is er onterecht van uitgegaan dat gemeenten zorgtaken over zouden nemen na het stopzetten van subsidie aan bijvoorbeeld Zorgbelang Drenthe. Dat zegt de Noordelijke Rekenkamer.

De Rekenkamer deed onderzoek naar het effect van het stopzetten van subsidie in 2010 aan instanties als Zorgbelang Drenthe, STAMM CMO en Sport Drenthe. De bezuiniging leverde tien miljoen euro op. Geld dat is terug gegaan naar de landelijke overheid. Deze drie instellingen hielden zich onder andere bezig met het geven van adviezen aan cliënten die gebruik maken van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Geen 'zachte landing'
De overdracht van taken naar gemeenten zou een 'zachte landing' moeten zijn. Maar die 'zachte landing' is het volgens de drie instellingen niet geworden. Gemeenten hebben de steun niet overgenomen. Alleen Sport Drenthe lukte het om geld te vinden in de markt.

Volgens de Rekenkamer dacht de provincie onterecht dat het goed zou komen. Maar dat is nooit op papier gezet.

Tijd voor extra onderzoek
Het advies aan de provincie Drenthe is om onderzoek te doen naar het effect van de bezuiniging. Bovendien moet duidelijk worden in hoeverre de taken rondom de Wmo zijn overgenomen.

In een reactie aan de Rekenkamer laat de provincie Drenthe weten zich niet te vinden in de kritiek. Volgens de provincie is het een taak van de gemeenten om te zorgen voor goede adviezen rondom de Wmo.
Deel dit artikel: