'Boeren met plaats voor mest mogen vee houden'

ASSEN - Boeren die hun mest kwijt kunnen op hun eigen grond, hoeven niet te bloeden voor het Nederlandse mestoverschot.

Dat vinden de ChristenUnie en D66 in de Tweede Kamer. Ze krijgen steun van onder meer de PvdA en het CDA.

Versoepelde regeling
Boeren hebben na de afschaffing van de melkquota hun veestapel flink uitgebreid. Al die koeien produceerden echter te veel mest. Als Nederland niet met een oplossing komt, dreigt de Europese Commissie de versoepelde mestregeling voor de Nederlandse landbouw in te trekken.

Staatssecretaris Van Dam vroeg boeren daarom koeien in te leveren. Maar daarmee zet hij volgens Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van ChristenUnie de toekomst van veel gezinsbedrijven op het spel.

Duurzaamheid
Volgens PvdA-Kamerlid Henk Leenders zou de uitzondering een steun in de rug zijn voor boeren die zich bezighouden met duurzame landbouw. "Deze wet is een belangrijke stap voor de duurzame landbouw die wat de PvdA betreft alleen maar meer de ruimte krijgt."
Meer over dit onderwerp:
fosfaat mest boeren melkveehouders koeien veestapel
Deel dit artikel: