Stichting Zomeractiviteiten Westerbork op zoek naar nieuw bestuur

WESTERBORK - Een deel van het bestuur van Stichting Zomeractiviteiten Westerbork stopt ermee per 1 januari 2017.

Het gaat om voorzitter Geert Woldman en secretaris Jan Beugel. Beugel is ruim veertig jaar betrokken geweest bij de stichting, die betrokken is bij de organisatie van ruim 37 evenementen per jaar in het dorp.

'Tijd om het over te dragen aan anderen'
Woldman is vijftien jaar voorzitter geweest en geeft aan dat het tijd is om het stokje door te geven. "De stichting staat er goed voor. Op een bepaald moment kom je op een leeftijd dat je het moet overdragen aan anderen." Binnenkort wordt het nieuwe bestuur bekend gemaakt. 

Beide mannen blijven nog wel betrokken bij de stichting en zullen wat kleinere taken op zich nemen.

Hard aan de slag met geluidsbeleid
Woldman en Beugel gaan in hun laatste maand nog hard aan de slag om te bekijken wat er mogelijk is binnen het nieuwe geluidsbeleid dat het college van de gemeente Midden-Drenthe voor ogen heeft.

Gisteravond werd het nieuwe beleid besproken. Daarin staat dat er twaalf evenementen met geluid en 25 evenementen zonder geluid in het dorp georganiseerd mogen worden. 


Woldman zegt dat dat rampzalig zou zijn voor Westerbork en dat daarmee het voortbestaan van tweederde van de evenementen wordt bedreigd. Wethouder Emko Dolfing liet weten dat de raad aan zet is om te kijken of er binnen die 25 evenementen zonder geluid, nog mogelijkheden zijn. 

Fracties bezoeken
"Komende week gaan we raadsfracties bezoeken en maximale druk uitoefenen", eindigt Woldman. Op 15 december beslist de raad over het nieuwe geluidsbeleid.
Deel dit artikel: