Schoonmaak vervuilde grond Tynaarlo van start

TYNAARLO - De provincie Drenthe begint over enkele weken met het tweede deel van een grote bodemsanering langs het spoor in Tynaarlo.
Op het voormalige terrein van het metaalbewerkingsbedrijf Van Wijk & Boerma en het aangrenzende NS-terrein wordt een deel van verontreinigde grond afgegraven en weggehaald. Een ander deel wordt gesaneerd met micro-organismen. De bodem van het bedrijfsterrein is sterk verontreinigd met zware metalen en gechloreerde koolwaterstoffen.

Snelheid geboden

De bodemvervuiling aan de Zuidlaarderweg in Tynaarlo is met spoed aangepakt. Over enkele tientallen jaren zou de vervuiling een bedreiging voor de Drentsche Aa en de drinkwatervoorziening van de stad Groningen kunnen vormen. Jarenlang is gesproken over een goede methode om het terrein te saneren en over de financiering.
Op 15 december houdt de provincie in restaurant Perron 3 een informatieavond voor omwonenden.