Meppel stelt miljoen beschikbaar voor gezonde woningmarkt

MEPPEL - De gemeente Meppel stelt in totaal een miljoen euro beschikbaar in het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten.

Dat fonds is bedoeld voor het verstrekken van starters-, blijvers- en restschuldleningen. Het bedrag kan, afhankelijk van de behoefte, gebruikt worden voor alle drie de leningen.

"Als groeigemeente zien we in Meppel de druk op de woningmarkt toenemen", zegt wethouder Roelof Pieter Koning van Meppel. "Daarom doen we er alles aan om de woningmarkt gezond te houden." De starters- en restschuldleningen zijn volgens Koning bedoeld om de doorstroming te bevorderen. "Met de blijverslening willen we inwoners in staat stellen hun woning levensloopbestendig te maken, zodat ze langer zelfstandig thuis kunnen wonen."
Deel dit artikel: