Negen uren debatteren over fosfaatwet: 'Geen toezegging, wel nuttig'

DEN HAAG/RUINERWOLD - Het werd een lange avond en nacht voor de vele boeren en politieke vertegenwoordigers die in de Tweede Kamer discussieerden over de fosfaatwet. De gesprekken begonnen gisteravond om 19.30 uur en werden pas in de vroege ochtend beëindigd.

Ondanks het nachtwerk is melkveehouder Eline Vedder-Monaster uit Ruinerwold blij met de uitkomst. Vanuit de trein onderweg naar huis laat ze weten dat de reacties vanuit de politiek positief zijn en dat Kamerleden werden geraakt door haar verhaal.

De kwestie fosfaatwet
De tribunes in de Tweede Kamer zaten vol. Veel boeren kwamen af op het debat omdat zij in de problemen komen door het uitblijven van een fosfaatwet. Staatssecretaris Van Dam stelde een fosfaatrechtenstelsel op, maar die werd door Brussel op het laatste moment afgekeurd. Van Dam zou daarom de invoering van de wet een jaar willen uitstellen.

Met een fosfaatwet hebben melkveehouders een beperking op de hoeveelheid mest die ze mogen produceren. Die wet geeft duidelijkheid voor boeren over het aantal koeien dat ze kunnen melken of in hoeverre ze hun bedrijf nog kunnen uitbreiden. Zonder de fosfaatwet zitten de melkveehouders in grote onzekerheid.

Drents melkveehouder Eline Vedder-Monaster over de lange avond en nacht: "Ik mocht een manifest overhandigen aan landbouwvertegenwoordigers van de Tweede Kamer en hen toespreken. In het manifest roepen we hen op tot urgentie, daadkracht en we vragen hen om het debat constructief aan te gaan. We willen duidelijkheid."

Nuttig
De boerin is blij met het verloop van de avond en nacht. "We kregen geen toezeggingen, maar het was wel nuttig. Uit het debat werd duidelijk dat alle politieke partijen zich hard maken voor behoud van derogatie. Ze zijn er van doordrongen dat het niet alleen belangrijk is voor de sector, maar ook voor natuur en milieu." Derogatie is de toestemming van de EU om van de wet over fosfaatproductie af te wijken.

"Verder bleek dat veel partijen boos zijn op de staatssecretaris, omdat hij het zover heeft laten komen", zo vervolgt Vedder-Monaster. "En als derde werd duidelijk dat politieke partijen willen aansturen op het ontzien van grondgebonden bedrijven. Dat zijn melkveebedrijven die genoeg hectares grond hebben om de mest van de koeien volledig op het eigen land te kunnen uitrijden."

Hoe nu verder?
Volgens de melkveehouder uit Ruinerwold was het negen uur durende debat een belangrijke stap in het proces richting een fosfaatwet. "Er ligt nu geen wet, die komt er dit jaar ook niet meer. We moeten het zelf oplossen. We zaten te wachten op standpunten van de politiek, die hebben we nu en daarmee kunnen we verder. Er liggen een heleboel amendementen en moties waar dinsdag over gestemd gaat worden. Dan weten we echt welke kant het opgaat met de aanpak van dit probleem."
Deel dit artikel: