Pleegouders ten einde raad over pleegkind van 18+

ASSEN - Alle ruim vierhonderd pleegkinderen in Drenthe krijgen er mee te maken als ze 18 jaar worden: ze moeten uitvliegen uit het pleeggezin waar ze wonen. En dat terwijl ze daar meestal nog lang niet klaar voor zijn. Het stelt pleegouders en pleegkinderen voor problemen.
Trijnie Kuiper is pleegmoeder van zes pleegkinderen. Twee zijn 18 jaar geworden een derde pleegkind wordt in mei 18 jaar. Voor die kinderen stopt de pleegzorgvergoeding en de zorg. "Ik weet niet hoe het verder moet," zegt Kuiper.

Lastig zonder indicatie
"Ik zou willen dat de gemeente een plek heeft voor pleegkinderen die 18 jaar worden. En vooral ook voor die kinderen die geen indicatie hebben. Want voor de jeugd met indicatie valt nog wel wat te regelen, maar voor de kinderen zonder indicatie ligt het moeilijker", aldus Kuiper.

Buikpijn
Ook Geke Rotmensen uit Hoogeveen heeft 5 pleegkinderen. Eén pleegdochter wordt volgend jaar september 18. "Ik krijg er nu al buikpijn van. Wat moeten we regelen en waar komt ze nog voor in aanmerking? Het is een meisje dat je echt niet op straat kunt zetten met 18 jaar," zegt Rotmensen.

Ze vindt dat de zorg gewoon moet kunnen doorlopen na het achttiende levensjaar.

Gemeente Hoogeveen
De gemeente Hoogeveen laat in een reactie weten dat in sommige situaties verlengde pleegzorg mogelijk is. "Dat valt dan gewoon onder de Jeugdwet. Deze wet maakt het immers mogelijk om in bepaalde situaties tot uiterlijk 23 jaar ondersteuning te kunnen bieden", vertelt Niek van der Veen.

"Niet altijd is verlengde pleegzorg de meest passende ondersteuning. Daarom kijken we, ruim voordat iemand 18 jaar wordt, samen met jongeren en de ouders wat de meest passende ondersteuning is als iemand die leeftijd bereikt."

Gemeente verantwoordelijk
Het Asser gemeenteraadslid Tjeert Poelman (CDA) stelt nu vragen over de kwestie aan het college van burgemeester en wethouders in Assen.

"De gemeente is verantwoordelijk voor jongeren tot de leeftijd van 23 jaar. Als de overgang naar 18 jaar nu niet goed verloopt, dan moet dat veranderen. Dan moeten we ruim voor het achttiende jaar kijken wat voor zorg er na 18 jaar nog nodig is," aldus Poelman.

De gemeente Assen wil pas reageren als de vragen zijn beantwoord.


Papierwinkel
Trijnie Kuiper heeft moeite met de administratieve rompslomp waar ze mee wordt geconfronteerd als de pleegjongeren 18 jaar worden. "Als ik een administratieve functie had willen uitoefenen, dan had ik daar wel voor gekozen. Ik wil gewoon pleegmoeder zijn," zegt Kuiper.

Als het niet makkelijker wordt gemaakt voor pleegouders neemt het gezin geen nieuwe kinderen meer aan. "Dan is het hier gebeurd met de opvang van pleegkinderen," aldus Kuiper.
Deel dit artikel: