Kamer: 'Aanleg windmolenpark in Drentse Veenkoloniën voorlopig uitstellen'

DEN HAAG - De aanleg van een windmolenpark in de Drentse Veenkoloniën moet voorlopig worden uitgesteld en de regering moet alternatieven zoeken om de voorgenomen hoeveelheid duurzame energie op te wekken.
Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat er een pas op de plaats gemaakt moet worden bij de bouw van het windpark.

Historisch
Jan Nieboer van Platform Storm spreekt van een historisch moment. "We zijn zes jaar bezig met ons tegengeluid en dan nu, op 20 december, deze uitkomst, dat is echt historisch! We hebben de taart hier al aangesneden."

Nieboer kan zich niet voorstellen dat minister Henk Kamp de motie naast zich neer zou leggen. "Dan zou hij als minister in zijn nadagen zijn eigen partij wel een hele slechte dienst bewijzen."

Hoofdpijndossier
Het voorgestelde windmolenpark is al langer een hoofdpijndossier. Omwonenden zien de aanleg van tientallen windmolens niet zitten, gemeentes hebben protest aangetekend en sterrenkundig instituut ASTRON waarschuwt dat de windmolens de metingen in het gebied zullen verstoren. De initiatiefnemers van het windpark lieten eerder deze week weten uitstel onverstandig te vinden.

Aangepast plan
Minister Henk Kamp heeft het plan voor het windmolenpark eerder dit jaar aangepast, door vijf van de vijftig geplande molens te schrappen. Hij benadrukte toen wel dat als daardoor niet de geraamde 150 megawatt wordt opgewekt, dat op een andere manier zal moeten worden gecompenseerd.

Afwachten
De motie werd ingediend door de SP en PvdA. Alleen de fractie van de PVV stemde tegen. Het is nog onduidelijk wat minister Henk Kamp met de motie gaat doen. "De minister zal zich op de inhoud van de motie bezinnen en daarna naar de Kamer reageren. Dat zal waarschijnlijk na het kerstreces zijn", vertelt een woordvoerder van minister Kamp.
Deel dit artikel: