Drenthe krijgt in maart spoedpoli en 'psycholance'

ASSEN - Per 1 maart moet Drenthe een spoedpoli en een zogenoemde psycholance krijgen om verwarde personen op te vangen.
Het aantal incidenten met verwarde mensen in Nederland neemt toe sinds de bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg. Vorig jaar kreeg de politie ruim 65.000 meldingen. “Maar de politie is er om boeven te vangen, niet om patiënten in de boeien mee te nemen”, zegt politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg van Amsterdam-Amstelland.

Spoedpoli
De politie besloot daarom om per 1 januari geen verwarde personen meer op te vangen, die geen strafbaar feit hebben gepleegd. Dit werd een taak van de gemeenten. De GGZ is al vanaf 2014 bezig met een plan om verwarde personen op te vangen, maar steeds werd het weer uitgesteld.

Dat is nu anders, zegt Asser burgemeester Marco Out, die in Drenthe aanspreekpunt is over verwarde personen. "Op 1 maart hopen we de spoedpoli operationeel te hebben. En dan is er nog een tweede vraag: hoe komen de mensen daar? Daarvoor gaan er vanaf 1 maart ook 'psycholances' rijden."

Zorgverzekeraars
Het grootste probleem om de spoedpoli te realiseren waren de financiën. Hierover voerde de burgemeester gesprekken met het Ministerie van Volksgezondheid. Zij zeggen nu incidenteel geld te willen steken in bijvoorbeeld pilots, maar voor een structurele oplossing om verwarde personen op te vangen, moeten de gemeenten zelf geld bijleggen.

Marco Out: "Er is gezegd dat er een landelijke manier moet komen voor de aanpak van verwarde personen, alleen hebben de gemeenten er geen geld bij gekregen. We zijn nu wel in gesprek met zorgverzekeraars om te kijken of zij een bijdrage kunnen doen en waarschijnlijk komt het resterende bedrag van een half miljoen bij de gemeenten terecht."

Speciale ambulances
Waar het Rijk wel geld in steekt, zijn de zogenaamde psycholances. De speciale ambulance in Drenthe wordt verzorgd door UMCG ambulancedienst. Met een subsidie van het Ministerie van Volksgezondheid schaffen zij speciale auto's aan om dit vervoer te kunnen doen. Psycholances zijn omgebouwde ambulances zonder zwaailichten en met een aangepaste, rustigere omgeving. De provincie Noord-Brabant startte in februari dit jaar met een pilot en zij werken nu nog steeds met de speciale ambulances.

Tot 1 maart worden verwarde personen nog door de politie opgevangen.