Extra geld beschikbaar voor cultuur in het Noorden

ASSEN - Er komt in het Noorden in de periode 2017-2020 zes ton per jaar extra beschikbaar voor cultuur.

Het geld is bij elkaar geschraapt door zeven noordelijke overheden, waaronder de provincie Drenthe en de steden Assen en Emmen. Het extra geld is bedoeld om uit te vinden hoe bepaalde culturele kwesties kunnen worden aangepakt.

Stageplaatsen
Zo gaat er bijvoorbeeld te veel talent weg uit het noorden, en komt er te weinig naar toe. Dat is een van de kwesties die aandacht vergen, aldus wethouder cultuur Sjoerd Feitsma van Leeuwarden. Verschillende instellingen zouden bijvoorbeeld samen stageplaatsen kunnen bieden aan talent uit Nederland en Europa.

Onderwijs
Ook zou er cultuuronderwijs op alle scholen moeten komen, vooral op scholen in achterstandsgebieden en in afgelegen gebieden. Verder valt er op festivalgebied nog veel te winnen: er zou bijvoorbeeld door middel van zo'n evenement aandacht kunnen komen voor literatuur, zegt Feitsma.

Meer en ander publiek is een van de doelen, net als bereikbaarheid. Tegelijk kan er dan op het gebied van innovatie het een en ander worden uitgedokterd, bijvoorbeeld over de watervoorziening en afvoer tijdens festivals.

'We the North'
'We the North' is de naam die de provincies Drenthe, Groningen en Friesland en de steden Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden hebben gegeven aan hun streven. Ze willen 'experimenteerregio' zijn. Het sluit aan bij een overweging van twee jaar geleden van de Raad voor Cultuur, dat misschien niet het Rijk het voortouw moet nemen voor cultuurbeleid, maar eerder 'stedelijke regio's'. Het noorden neemt de handschoen alvast op, omdat instellingen en overheden elkaar daar toch al gemakkelijk weten te vinden. De noordelijke ambities worden tijdens festival Eurosonic Noorderslag in Groningen besproken.

Deel dit artikel: