Minister Kamp: Ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen

DEN HAAG - Minister Henk Kamp van Economische Zaken zet zijn plannen voor 45 windmolens in de Veenkoloniën door, omdat de procedure volgens hem al is afgerond.
"De procedures voor bijvoorbeeld de inpassing en de vergunning zijn al geweest, ook de subsidie is verleend", zegt minister Kamp tegen RTV Drenthe. "Er zijn onderzoeken en inspraakmomenten geweest. Op een gegeven moment is die periode voorbij. Nu moet de Raad van State zich halverwege dit jaar nog uitspreken, ik kan verder niks."


'Het is een consequente weg die je volgt'
Volgens Kamp was het in theorie wel mogelijk dat de windmolenplannen ingetrokken zouden worden. "Maar dat betekent dat je helemaal opnieuw moet beginnen", stelt hij. "De procedure die we doorlopen hebben, stond niet op zichzelf. Door de provincie Drenthe werd een zoekgebied aangewezen. Daarna krijg je een zogeheten structuurvisie. Dat is een consequente weg die je volgt. Als je dat compleet weggooit en met iets nieuws begint, dan is het altijd maar afwachten."

Tegenstanders van windmolens in de Veenkoloniën zien liever een zonnepark in het gebied. "Dan moeten er eerst initiatiefnemers zijn met een rendabele opzet", zegt Kamp over zo'n zonnepark. "Dan kun je vervolgens een nieuwe procedure beginnen, maar dat is een proces van een paar jaar. Dan begin je helemaal blanco en dan moet je maar kijken waar het eindigt."

'Ik praat niet in kwalificaties'
SP en PvdA vroegen eind december in een motie om een zogeheten periode van bezinning. Zij wilden dat Kamp op zoek zou gaan naar alternatieven voor een windpark. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer steunde die motie. Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra gaf die motie valse hoop. Stelpstra was dan ook niet verrast over het besluit van de minister.

Kamp wil daar verder niet op ingaan. "Ik praat niet in kwalificaties over wat anderen doen", reageert hij. "Iedereen heeft zijn eigen verantwoordelijkheden."

'Ik begrijp hoe dat gaat'
Volgens Kamp passen windmolens in de energiedoelstellingen van de overheid. Tegelijkertijd begrijpt hij dat windenergie in de betreffende gebieden op weerstand stuit.

"Ik realiseer mij dat als je in Parijs op Europees niveau afspraken maakt, dat iedereen het met elkaar eens is", legt hij uit. "Als we het op landelijk niveau hebben over dat we naar duurzame energie gaan, dan is iedereen het ermee eens. Maar als je in je eigen buurt windmolens krijgt, dan gaan mensen voor hun eigen belang en hun eigen huis. Ze komen dan tot andere conclusies, ik begrijp hoe dat gaat."

Toch zet Kamp zijn plannen dus door. "Ik heb ook mijn verantwoordelijkheid, en die heb ik genomen", besluit Kamp.


Taakstelling
Een windpark in de Veenkoloniën zou in 2020 klaar moeten zijn. In het oorspronkelijke plan was sprake van vijftig windmolens in het gebied, maar afgelopen september schrapte Kamp er vijf na vele kritieken.

Die vijf windmolens moeten ergens anders in Drenthe worden gecompenseerd, om aan de taakstelling van 6.000 megawatt te voldoen. De provincie Drenthe moet met een alternatieve locatie komen voor de overgebleven windmolens. Waar die moeten komen, is nog altijd geen duidelijkheid over.