NAM mag gas blijven winnen in Assen-Noord

ASSEN - Minister Henk Kamp van Economische Zaken blijft erbij dat de NAM gas mag winnen uit de put Vries-10 in Assen-Noord.
Dat schrijft hij in een antwoord op vragen van ChristenUnie-Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber. Afgelopen november liet Kamp al weten dat er nog ruimte is voor winning onder het geldende winningsplan. Ook voldoet NAM volgens Kamp aan de vereisten. "NAM heeft de productie uit de put Vries-10 inmiddels opgestart."

Onrust
In de Asser wijk Marsdijk ontstond onrust, nadat de NAM weer begon met het winnen van gas. Zo werd er een handtekeningenactie gestart. In Marsdijk en het dorp Loon wordt gevreesd voor aardbevingen, die kunnen leiden tot schade aan huizen.

Kamp zegt die ongerustheid te begrijpen. "Zeker tegen de achtergrond van hetgeen in Groningen heeft plaatsgevonden", schrijft hij.


Risico's
Maar volgens de minister zijn de risico's goed in kaart gebracht en valt put Vries-10 in de laagste risicocategorie. Kamp weet wel dat er altijd een kans is op een beving. "Daarom is het van belang dat de winning zodanig wordt uitgevoerd, dat schade zoveel mogelijk wordt beperkt of voorkomen."

Deel dit artikel: