Meppel denkt na over verkeersplan

MEPPEL - Een veiligere verkeerssituatie in het Meppeler stationsgebied, een tunnel die de Bekinkbaan vervangt en zebrapaden die terugkeren in het centrum van Meppel.
Meppel denkt na over het verkeer en vervoer in de gemeente en heeft daarom een nieuw gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) opgesteld. Uitgangspunt daarbij is het verbeteren van de externe en interne bereikbaarheid van de stad.

De focus in het conceptplan ligt op fietsen, een goede bereikbaarheid van parkeervoorzieningen en vooral op het verbeteren van de leefbaarheid en de verkeersveiligheid.

Volgens wethouder Koning wordt er bij de plannen die er zijn rekening gehouden met ontwikkelingen in verschillende gebieden. Zo wordt er met een definitief plan voor de ontsluiting van de Nieuwveense Landen gewacht tot de plannen voor de noordelijke stadsentree en de verkeerssituatie bij de Watertoren klaar zijn.

Eind februari krijgen de inwoners van Meppel de gelegenheid hun mening te geven over het nieuwe GVVP. Daarna is het woord aan de gemeenteraad.
Deel dit artikel: