Emmen wil problemen wijk Angelslo bij wortel aanpakken

EMMEN - De gemeente Emmen wil de problematiek in de wijk Angelslo bij de wortel aanpakken. Inwoners klagen al maanden over drugs- en geluidsoverlast in bepaalde delen van de buurt.
"Er zijn delen in de wijk Angelslo, daar gaat het minder goed mee dan je zou willen. Daar moet je goed naar kijken", vertelt locoburgemeester Bouke Arends.

Problemen
Arends doelt daarmee op sociale problematiek in bepaalde delen in de wijk die hij bij de wortel wil aanpakken om overlast te voorkomen. "Dan gaat het bijvoorbeeld over minder inkomen, armoede vanwege een uitkering of mensen die geen werk hebben", aldus Arends. 

De locoburgemeester wil de problemen grondig aanpakken en niet alleen kijken naar problemen die zich tijdelijk aandienen. "Je moet in het begin van de keten kijken waar het probleem vandaan komt." 

Communiceren
Aanleiding voor de aanpak is de drugs- en geluidsoverlast die inwoners al maandenlang ervaren in de wijk. Tijdens de commissievergadering op het gemeentehuis werd er zelfs gesproken over een soort crisisteam om de wijk te helpen. 

"Maar die woorden wil ik zelf niet gebruiken", vertelt Arends. "We willen een gezamenlijke aanpak met de woningbouwcorporaties, de politie en welzijnsorganisatie Sedna om te kijken naar een snelle oplossing." Belangrijk is volgens Arends ook dat inwoners vooral het gesprek met elkaar zoeken. "Denk als oplossing aan mediation, maar vooral ook het gesprek. Maar soms zijn de gemoederen al zo verhit dat een gesprek best lastig is." 

Kritiek
Vanuit de gemeenteraad is er kritiek op het college over het handelen in het Angelslo-dossier. De VVD vroeg zich vanavond hardop af of de nieuwe Aso-wet, een wet die ervoor zorgt dat een burgemeester meer bevoegdheden geeft bij overlast in een buurt, de oplossing is voor de wijk in Emmen. 

"Als ik die goed bestudeer, geeft dat niet meteen de oplossing op alle kwalen", reageert Arends. In het uiterste geval kan hij dan iemand maximaal vier weken uit een woning plaatsen. De locoburgemeester geeft aan wel te kijken naar de mogelijkheden van die wet, zodat hij er eventueel alsnog gebruik van kan maken. 

Locoburgemeester Arends gaf verder een toezegging dat hij zo snel mogelijk met wethouder Jisse Otter en de inwoners van Angelslo in gesprek gaat over de aanpak van de problematiek.
Deel dit artikel: