Staatssecretaris verlengt regeling niet: kippen- en varkensboeren woest

ASSEN - Woest zijn ze, pluimveehouders en varkensboeren. Staatssecretaris Martijn van Dam heeft namelijk laten weten dat hij de zogenoemde POR-regeling na 31 december 2017 niet gaat verlengen.
"Een laffe streek", vindt voorzitter van LTO Pluimveehouderij Eric Hubers. "Dit wordt zomaar besloten, zonder overleg."

Wat is de POR-regeling?
De POR-regeling maakt het voor pluimveehouders en varkensboeren mogelijk om hun bedrijf uit te kunnen blijven breiden. Voorwaarde is dat alle mest wordt verwerkt en geëxporteerd.

Door de regeling vanaf 31 december in te trekken is uitbreiding niet meer mogelijk en moet er zelfs worden ingekrompen. Eric Hubers: "Voor de pluimveesector betekent dit dat er ongeveer 1,5 miljoen kippen minder moeten zijn vanaf 2018. Vergelijk het maar met het inkrimpen van de veestapel in de melkveesector."

In de varkenshouderij zou het om zo'n 121.000 varkenseenheden gaan.

Terugdraaien
Verschillende organisaties als LTO-Pluimveehouderij/NOP, NVP, LTO-Varkenshouderij en NVV keuren de handelswijze van het ministerie van Economische Zaken af. Volgens hen wordt normaal gesproken altijd samengewerkt en komt besluitvorming in goed overleg tot stand. Daarom roepen ze staatssecretaris Van Dam dan ook op om zijn besluit terug te draaien en alsnog in overleg te gaan met de verschillende sectoren.

Vervolgstappen
Als Van Dam niet bereid is om het besluit terug te draaien en in overleg te treden met de sectoren, zullen zij zich beraden op vervolgstappen.

Intussen heeft ook de politiek gehoor gegeven aan de noodoproep. CDA Kamerlid Jaco Geurts heeft een debat over de kwestie aangevraagd.
Deel dit artikel: