Groot tekort aan Drents zorgpersoneel

ASSEN - Er is een tekort aan personeel in de Drentse zorgsector. Volgens Ida Grasdijk van ZorgpleinNoord zijn er veel vacatures en ze denkt niet dat die lege plekken allemaal worden opgevuld.
ZorgpleinNoord is een groot werkgeversverband in zorg en welzijn. Er is vooral vraag naar hoger opgeleid personeel.

Schaarste
"Ik vrees dat niet alle vacatures worden ingevuld. Er blijft vraag naar personeel. We hebben nu echt schaarste", zegt Grasdijk. "We zijn nu samen met zorgaanbieders bezig om campagnes voor te bereiden, op gebied van bijvoorbeeld de gehandicaptenzorg of de thuiszorg. Op die manier hopen we dat mensen toch weer kiezen voor een baan in de zorg."

Een aantal jaren geleden was er juist een enorme ontslagronde in de sector. Volgens Grasdijk had dat te maken met de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). "De overgang is nu voor een groot deel achter de rug. Bovendien neemt ook de vraag naar complexe zorg toe."

Hoger opgeleid personeel
In onze provincie zijn veel organisaties die goed gekwalificeerd personeel nodig hebben. Het probleem is dat vooral die hoger opgeleide mensen moeilijk te vinden zijn. Omdat Drenthe dunbevolkt is, is het probleem hier zelfs nog iets groter, vermoedt Grasdijk.

Het is volgens Grasdijk niet zo dat de mensen die een paar jaar geleden werden ontslagen, nu zo weer aan het werk kunnen. "Er is toen vooral veel lager opgeleid personeel uitgestroomd, maar nu is de behoefte aan hoger opgeleid personeel toegenomen. Zo neemt bijvoorbeeld de zorgvraag in de wijkverpleging toe, omdat mensen langer blijven thuiswonen. Maar dan heb je toch mensen met een hoger niveau nodig", aldus Grasdijk.

Fors meer vacatures
Ongeveer 39.000 mensen in Drenthe werken in de zorg, blijkt uit cijfers van ZorgpleinNoord. In januari dit jaar waren er 657 vacatures. Dat is fors meer dan in het jaar ervoor; toen waren er 358 vacatures. In 2014 lag het aantal op 183.
Deel dit artikel: