Hoogeveen nog niet gerust op behoud volwaardig ziekenhuis Bethesda

HOOGEVEEN - Vertrouwen in de Treant Zorggroep of liever het gebrek eraan was maandagavond het sleutelwoord bij de massaal bezochte bijeenkomst over de toekomst van ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen.
"Ik besef heel goed dat we niet in één avond het vertrouwen terug kunnen krijgen. Ik zie vanavond dan ook pas als het begin", zegt Treant-bestuurder Carla van de Wiel na afloop. Ze vindt dat de ziekenhuisorganisatie de afgelopen jaren na de fusie tussen Hoogeveen, Emmen en Stadskanaal veel te veel naar binnen heeft gekeken en te weinig met patiënten en inwoners heeft overlegd over de toekomst.

De zaal gelooft haar nog niet. "Er is de afgelopen jaren door Treant wel vaker wat toegezegd en dan blijkt het achteraf toch niet zo te zijn", is veelvuldig te horen.

Hoe vertrouwen herstellen?
Dat gebrek aan vertrouwen in een goede toekomst voor ziekenhuis Bethesda en de angst dat te veel zorg in Emmen wordt geconcentreerd werd door de Hoogeveense huisarts Joke Dijkema met voorbeelden uitgelegd: "Ooit kwamen wij met een plan voor intensievere samenwerking tussen huisartsen en de spoedeisende hulp. Dat kwam er niet van, want Treant wilde dat dan in alle drie de ziekenhuizen doen. Het plan verdween in een la. Nu is zo'n systeem in Emmen er wel maar in Hoogeveen niet."

Ze vervolgt: "De oogheelkunde is wegens gebrek aan artsen weg uit Hoogeveen. Maar hoe kan het dan dat bij een particulier oogziekenhuis in Hoogeveen er wel voldoende artsen zijn?"

Hoogeveen toont betrokkenheid
Theater De Tamboer in Hoogeveen zat bomvol. Naar schatting zijn zo'n duizend mensen op de bijeenkomst afgekomen. De zaal, waar ruim 800 zitplekken zijn, zat helemaal vol. In de foyer waren nog ongeveer 200 mensen die ook graag mee wilden praten over de toekomst van de ziekenhuiszorg.

Uit een eerder uitgelekt document blijkt dat de Treant Zorggroep, eigenaar van het Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen, het Scheper Ziekenhuis in Emmen en het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal, wil dat de ziekenhuizen deels in zorg gaan specialiseren. Dat betekent dat niet meer in alle ziekenhuizen exact dezelfde zorg beschikbaar is.

Volgens Treant-bestuurder Carla van de Wiel moet Treant de hoogcomplexe zorg concentreren in Emmen en de laagcomplexe zorg in Hoogeveen en Stadskanaal om aan normen, budgetten en dus bereikbaarheid van de zorg voor iedereen te voldoen. Maar dat betekent volgens voorzitter van de medische staf David Post niet dat Hoogeveen en Stadskanaal geen volwaardige ziekenhuizen meer zijn in de toekomst.

Laat artsen reizen, niet patiënten
Inmiddels is wethouder Erik Giethoorn van Hoogeveen, die ook namens wethouder Mirjam Pouwels van De Wolden sprak, aan het woord geweest. Beide wethouders vinden dat de patiënt centraal moet staan en dat de zorg dichtbij moet zijn. Treant heeft volgens hen in het verleden aangegeven dat artsen tussen de drie ziekenhuizen zouden gaan reizen. De wethouders roepen Treant gezamenlijk op om daar werk van te maken. "Laat niet vele patiënten reizen in plaats van een paar artsen."

Volgens David Post doen artsen dat ook, daar waar het mogelijk is. Maar bij sommige specialismen kan dit niet, bijvoorbeeld de intensivist [speciaal opgeleide arts voor Intensive Care, red.]. Volgens Post is dat ook precies de reden waarom de IC-zorg in Hoogeveen en Stadskanaal geen intensive care meer mag heten: "We hadden nooit 24/7 intensivisten op die IC's, maar goede specialisten en anesthesisten als er geen intensivist aanwezig was. Dat mag niet meer volgens de nieuwe regels."

Ook heeft het ziekenhuis in Hoogeveen volgens hem zo weinig patiënten op de intensive care liggen, dat het ziekenhuis op dat vlak niet meer aan de norm kan voldoen. 

Boetekleed voor Treant bestuurder
Directievoorzitter Norbert Hoogers van Zilveren Kruis zegt dat hij niet blij is dat Treant haar plannen over de locatieprofilering niet met de zorgverzekeraar heeft besproken. Bestuurder Carla van der Wiel van Treant trekt daarvoor het boetekleed aan. "We gaan het gesprek voeren met de inwoners en Zilveren Kruis", reageert zij.Zowel Van der Wiel als de voorzitter van de medische staf, David Post, benadrukken dat het alleen nog maar om een discussiestuk gaat dat nog niet af is. Er is nog niets besloten, stellen zij. Maar het publiek in de zaal gelooft daar niets van en roept Treant op om het stuk van tafel te halen. 

Specialisten ouderenzorg onvindbaar voor Treant
In het conceptplan staat onder andere dat de geriatrie, ook bekend als de ouderenzorg, geconcentreerd zal worden in Emmen. Eerder liet zorgverzekeraar Zilveren Kruis al weten dat niet te begrijpen, aangezien over een paar jaar een op de vijf mensen in de hele regio ouder dan 65 is. 

"Wij kunnen de geriaters [artsen die gespecialiseerd zijn in ouderengeneeskunde, red.] niet vinden", stelt David Post van de medische staf. "We werven en we zoeken, maar we krijgen ze niet. Als u er een kent, mag die morgen aan de slag in Hoogeveen." Volgens Post is het geen optie om de geriater te laten reizen tussen verschillende ziekenhuizen van Treant. "De geriater kan niet weg uit Emmen met zwaar zieke patiënten op zijn afdeling."

Wees niet alleen tegen maar denk mee
Oud-gynaecoloog van Bethesda Marnix Koppe houdt de zaal voor dat er een angstcultuur is onder het ziekenhuispersoneel in Hoogeveen: "In de medische staf zitten in meerderheid Emmense specialisten en die spelen de eerste viool." Behalve veel bezorgde Hoogeveners zijn er ook ziekenhuismedewerkers in de zaal. Harmina Fischer [hoofd operaties en hoofd sterilisatie, red.] staat op: "Er is geen angstcultuur in Bethesda. Personeel kan vrijuit meedenken en meepraten over het beleid." Ze had een duidelijke oproep aan de zaal: "Als u zo betrokken bent, denk dan met ons mee in plaats van alleen maar tegen te zijn."

De conclusie aan het eind van de avond, ook van voorzitter David Post van de medische staf, is dat vertrouwen te voet komt en te paard gaat. En dat Treant dus nog een hoop werk te doen heeft in Hoogeveen. Treant heeft Hoogeveen beterschap beloofd.
Deel dit artikel: