'Jongeren moeten de opleiding van hun dromen kunnen kiezen'

ASSEN - Acht mbo-scholen in de noordelijke provincies werken samen om studenten en hun ouders een tegemoetkoming in de studiekosten te geven als dat nodig is.
Met een tegemoetkoming in de schoolkosten of een betalingsregeling zouden jongeren vaker kunnen kiezen wat ze écht willen, zonder dat die keuze beïnvloed wordt door de kosten die bij een opleiding komen kijken.

Gezamenlijke aanpak
De mbo-scholen in Friesland, Groningen en Drenthe hebben een gezamenlijke aanpak afgesproken in de vorm van een tegemoetkomingsregeling, waarvoor studenten en hun ouders zo eenvoudig mogelijk een aanvraag kunnen indienen.

Voor verschillende opleidingen is het nodig materialen, schoolboeken, werkkleding of een laptop aan te schaffen. Om te voorkomen dat deze kosten bepalend zijn voor een studiekeuze, heeft het ministerie van Onderwijs eind vorig jaar een budget beschikbaar gesteld voor een tegemoetkoming.

Onafhankelijke inkomenstoets
De acht mbo-scholen in het Noorden zorgen er samen voor dat minderjarige studenten en hun ouders hierop eenvoudig een beroep kunnen doen. De scholen coördineren de aanvragen voor tegemoetkoming en helpen de ouders om een aanvraag in te dienen voor een onafhankelijke inkomenstoets bij Stichting Leergeld of de woongemeente. Inmiddels zijn de eerste financiële tegemoetkomingen verstrekt en zijn diverse aanvragen in behandeling.

Bespreekbaar maken
De Colleges van Bestuur van de mbo-scholen - Friesland College, ROC Friese Poort, Nordwin College, Drenthe College, Menso Alting, Noorderpoort, Terra en Alfa College - vinden zo’n gezamenlijke aanpak in het Noorden belangrijk.

"We willen dat jongeren met hun ouders zich alleen bezig hoeven te houden met het kiezen van de juiste opleiding", zegt Wim Moes, voorzitter van het College van Bestuur van het Alfa-college. "Dat is al moeilijk genoeg. Hierna bespreken we in de intake de mogelijkheden tot tegemoetkoming of afbetaling. We stimuleren het gesprek hierover en zorgen voor een goede coördinatie van de aanvragen."
Deel dit artikel: