Politie steeds drukker met verwarde personen

ASSEN - De politie Noord-Nederland heeft vorig jaar opnieuw veel vaker te maken gekregen met psychisch verwarde overlastgevers. In totaal nam het aantal incidenten met ruim 800 toe van 9.492 in 2015 naar 10.335 vorig jaar.
"We hebben ook de indruk dat de ernst van de incidenten landelijk toeneemt. Dit heeft impact op de omgeving en vraagt veel van politiemensen op straat", zegt de Amsterdamse politiechef Pieter-Jaap Aalbersberg, die over de problematiek gaat.

Volgens hem is het cruciaal dat er meer aandacht komt voor preventie en dat signalen op tijd worden opgepikt. "Niet pas ingrijpen als sprake is van overlast of ernstiger problematiek", aldus Aalbersberg.

'Zorg moet hele dag bereikbaar zijn'
"Voor een succesvolle aanpak is het nodig dat ook partners uit de zorg en ondersteuning 24 uur per dag bereikbaar en beschikbaar zijn in wijken en buurten. En dat er goede en herkenbare meldpunten zijn. De politie is voor veel burgers goed te vinden, maar men is daar lang niet altijd op het goede adres", zegt Aalbersberg.

Uit de cijfers is overigens niet op te maken of het aantal verwarde mensen ook stijgt. Eén iemand kan namelijk verantwoordelijk zijn voor meerdere meldingen. Mensen die in verwarde toestand iets strafbaars deden, zijn niet in de cijfers opgenomen. Bij de 'verwarde overlastgevers' gaat het om allerlei categorieën mensen: van psychiatrisch patiënt en dementerende tot alcoholist.

Minder verwarde mensen in de cel
Het is de bedoeling dat de politie dit jaar de opvang in politiecellen en het vervoer van verwarde mensen begint af te bouwen. Daarom moeten alle gemeenten vanaf medio 2018 beschikken over een werkende aanpak voor mensen met verward gedrag.

"Er is nog veel werk te verzetten", zegt Onno Hoes van het zogeheten Schakelteam Personen met Verward Gedrag dat zich met de voorbereidingen bezighoudt.


Volgens Hoes is de basis dat mensen blijven bellen met hun zorgen over bijvoorbeeld een verwarde buurman of buurvrouw. Als die signalen goed worden opgepikt, kan hulp worden geboden. Binnenkort brengt het team van Hoes advies uit aan het kabinet, waarin onder meer zal worden gepleit voor een speciaal telefoonnummer voor mensen die bezorgd zijn om iemand.
Deel dit artikel: