Uitspraak Raad van State over windmolens Veenkoloniën laat op zich wachten

DEN HAAG - Het gaat nog wel even duren voordat de Raad van State met een uitspraak komt over de windmolens in de Drentse Veenkoloniën.
Bij de Raad van State zijn achttien beroepschriften ingediend tegen de komst van een windpark in het gebied.


De Raad van State wil eerst meer informatie voordat er echt een uitspraak kan worden gedaan. Daarom heeft de Raad de hulp ingeroepen van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak. Die gaat een deskundigenverslag opstellen. Daar komt dan een advies uit richting de Raad van State.

Vertraging
Het opstellen van het verslag kost zeker twee maanden. Daarna hebben alle betrokken partijen nog tijd om op het verslag te reageren. In eerste instantie werd verwacht dat de Raad van State in mei uitspraak zou doen, maar dat wordt niet gehaald.