Lot van Sensor City in handen gemeente Assen

ASSEN - Sensor City redt het niet zonder financiƫle steun van de gemeente Assen en zelfs dan zijn forse ingrepen noodzakelijk.
Sensor City kwam vorig jaar september in de problemen. De instelling die een grootschalig meetnetwerk in Assen exploiteert kampt met een tekort van zo'n 800.000 euro. "De raad van toezicht wil een ultieme poging doen om een aanvraag van surseance van betaling te voorkomen", schrijft de advocaat van Sensor City in een brief aan de gemeente.

Reddingsplan
Het reddingsplan houdt in dat alle werknemers worden ontslagen, de raad van toezicht wordt ontbonden en de huur van een kantoorruimte aan het Van der Feltzpark wordt opgezegd. Sensor City heeft nu 2,5 fte op de loonlijst staan. Sensor City vraagt aan de gemeente om een lening van 800.000 te verstrekken met het meetnetwerk als onderpand. De waarde van het sensornetwerk zou ruim een miljoen bedragen, zo stelt de advocaat.

Verkoop kan niet
Verkoop van het netwerk aan commerciële partijen zou nu niet kunnen, omdat het netwerk met subsidie tot stand is gebracht. Volgens subsidiegever SNN (Samenwerkingsverband Noord Nederland) wordt bij verkoop een deel van de subsidie teruggevorderd. Dat zou Sensor City regelrecht in een faillissement storten.

Verkeerslichten en parkeergarages
Het meetnetwerk van Sensor City wordt door de gemeente gebruikt voor de communicatie tussen de verkeerslichten en voor het bedienen van de parkeergarages. De onderhoudskosten kunnen volgens het reddingsplan met 60 procent worden verlaagd. Voorgesteld wordt het netwerk alleen nog te gebruiken voor projecten die kostendekkend zijn.

Het plan kan alleen worden uitgevoerd als ook de schuldeisers meewerken. Die kunnen worden afbetaald, als Sensor City de lening van 800.000 euro krijgt.

Bedenkingen
Veel partijen in de gemeenteraad hebben bedenkingen om extra geld beschikbaar te stellen voor Sensor City. Die vinden dat er al genoeg geld in gestoken is, zonder dat er iets voor teruggekomen is.

Wethouder Maurice Hoogeveen kwam door de problemen rond Sensor City zwaar onder vuur te liggen, maar overleefde een motie van afkeuring. Hij heeft de raad toegezegd met een plan te komen hoe het volgens de gemeente verder zou moeten met Sensor City. Dat plan is er nog niet.