Provincie enthousiast over zonnepanelenroute

ASSEN - "Een prachtig idee hoe je een lap asfalt op een spectaculaire manier kunt gaan gebruiken om energie op te wekken." Dat vindt gedeputeerde Tjisse Stelpstra van de zonnepanelenroute A37.
Als de A37-zonneroute er komt moet het wel op een goede manier in het landschap worden ingepast en moet de omgeving ook van de energie profiteren, vindt Stelpstra.

Zonnepanelen
Rijkswaterstaat heeft drie bureaus opdracht gegeven plannen te bedenken voor een zonneroute langs de 42 kilometer lange snelweg. Zonnepanelen langs de hele A37 die zoveel energie leveren, dat je in één klap een stad zo groot als Assen van stroom kunt voorzien.

Omgeving moet profiteren van RWS-stroom
"Onze wegen en vaarwegen gebruiken veel stroom. Denk aan verlichting, matrixborden, bruggen en sluizen. In 2030 is het de bedoeling dat we klimaatneutraal onze eigen energie opwekken", vertelt directeur Elze Klinkhammer van Rijkswaterstaat Noord-Nederland. "Heel Rijkswaterstaat van stroom voorzien, vergt vier keer zoveel als we met een A37 vol zonnepanelen kunnen opwekken, dus er ligt nogal een opgave."

Gedurfde ontwerpen
Het spectaculaire plan is volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra een uitgesproken kans om het belang van Rijkstwaterstaat te verbinden met dorpen en bedrijventerreinen langs de A37. Volgens Stelpstra moeten de inwoners ook kunnen profiteren van de opgewekte energie. "Het zijn prachtige gedurfde futuristische ontwerpen. Om te beoordelen of ze in het landschap passen is een taak van de provincie, gemeenten en inwoners", zegt de gedeputeerde.

Zonnetoekomst
De provincie Drenthe denkt er zelfs al over na om ook op eigen wegen, zoals bij de gedeeltelijke verdubbeling van de de N34, energie te gaan opwekken. Als de plannen leiden tot een proefproject langs de A37 en die proef slaagt, overweegt Rijkswaterstaat om ook langs andere snelwegen zonnepanelenroutes te maken.
Deel dit artikel: