'GroenLinks-raadslid heeft dubbele pet in ijsbaanbesluit'

HOOGEVEEN - GroenLinks Hoogeveen-fractievoorzitter Gerard Fidom zou zich buiten raadsdiscussies over de kunstijsbaanplannen moeten houden. Burgemeester Karel Loohuis zegt de deelname in dit geval wettelijk niet te kunnen verbieden, maar doet wel een klemmend beroep op Fidom.
Fidom is al jarenlang bestuurslid van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen. Dat leidde al tot opgetrokken wenkbrauwen in het raadhuis wanneer Fidom in een dubbelrol bij de beraadslagingen zat. Maar toen het GroenLinks-raadslid op 31 maart ook meestemde voor een miljoenenbijdrage en een garantstelling van 9,7 miljoen euro, kwam zijn dubbele pet pas echt in beeld.

Excuses
Fidom zegt dat dat 'stom en onhandig' was. "Ik had dat niet moeten doen. Ik ben prima integer. Mijn excuus, het gaat niet weer gebeuren", reageert hij.

Burgemeester Loohuis heeft de gemeentewet en met name de jurisprudentie door deskundigen onder de loep laten nemen. Dat artikel moet belangenverstrengeling van raadsleden voorkomen. "Maar persoonlijk voordeel heeft Fidom er niet van en zijn stem was ook niet doorslaggevend. En dan kan een raadslid zelf bepalen wat hij doet", zegt Loohuis.

De Hoogeveense raad stemde uiteindelijk met 20 tegen 6 voor steun aan het kunstijsbaanplan.

Fidom zou eigenlijk per 1 januari van dit jaar uit het bestuur van de stichting stappen. Maar net als toen zegt Fidom nu opnieuw dat de stichting hem heeft gevraagd aan te blijven. "In feite is het een papieren rol, omdat we als stichting weinig meer doen. Straks worden de activiteiten overgedragen aan een nieuwe, door de gemeente, aan te stellen stichting die het plan van ons overneemt."

Toezegging
Fidom doet wel de toezegging zich buiten komende raadsdiscussies te zullen houden, al weet hij nog niet of hij die discussies helemaal links zal laten liggen.

Loohuis vindt dat hij zich er wel verre van moet houden. "Ik vind dat iedereen zoveel mogelijk de schijn van belangenverstrengeling moet vermijden. Dat weet Fidom. Maar het is zijn beslissing. Ik zou het anders gedaan hebben. En op z'n minst moet hij zich buiten elke stemming hierover houden."