Provincie Groningen zoekt naar oplossing spoorbrugprobleem

GRONINGEN - Er gaat een goede oplossing komen voor de problemen die de scheepvaart naar Drenthe krijgt door de kortere draaitijd van de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal, vlakbij het station in Groningen.
Dat hebben Gedeputeerde Staten van Groningen in een brief aan Provinciale Staten toegezegd.

Onmogelijke doorvaart
Vanaf 2022 rijden er meer en snellere treinen tussen Groningen en Leeuwarden en gaan alle andere regionale treinen anders rijden. Daardoor kan de spoorbrug over het Noord-Willemskanaal nog maar twee keer, twee minuten per uur open voor de scheepvaart. Een onmogelijke doorvaart, vinden zowel pleziervaarders als binnenvaartschippers. Dit omdat de spoorbrug ingeklemd is tussen twee andere bruggen. Deze bruggen moeten alle drie in één keer genomen worden.

Uit een test van RTV Drenthe bleek al dat doorvaart in twee minuten onmogelijk was. De huidige doorvaart is twee keer acht minuten per uur en dat is in de zomer met veel recreatievaart al heel krap.

Oplossing in najaar
De provincie Groningen zoekt nu met spoorbeheerder ProRail naar een oplossing om de doorvaarttijd langer te maken, omdat de provincie zelf de doorvaart van twee minuten ook niet acceptabel vindt. In het najaar moeten mogelijke oplossingen besproken worden met belangenbehartigers van de recreatie- en beroepsvaart. Eind dit jaar moet er een definitieve oplossing zijn. Beroepsorganisaties Binnenvaart Logistiek Nederland Koninklijke Schuttevaer en De Algemene Schippers Vereniging eisen een oplossing. Het Watersportverbond sluit zich daarbij aan.

2800 plezierboten
Ook de provincie Drenthe eist een goede doorvaart. De beroepvaart naar Assen voor de bediening van de betoncentrale beperkt zich tot eens per week een grindschip en eens per maand een cementtanker. Maar de recreatievaart van en naar Drenthe maakt volop gebruik van de brug: 2800 plezierboten werden er vorig jaar geteld.
Deel dit artikel: