Rijk moet meer helpen bij saneren asbestdaken

ASSEN - De provincie doet haar best om er voor te zorgen dat alle asbestdaken in 2024 uit Drenthe verdwenen zijn. Maar zonder extra miljoenen van de Nederlandse overheid gaat dat nooit lukken.

En dus moet gedeputeerde Tjisse Stelpstra op aandringen van de provinciale politiek naar Den Haag om te vragen om meer geld. Woensdag is een motie met deze strekking door een meerderheid van Provinciale Staten aangenomen.

Miljoenen nodig voor sanering
In Drenthe moet een dakoppervlak van zo'n zes miljoen vierkante meter worden aangepakt. Drenthe stelt 3,5 miljoen euro beschikbaar voor het verwijderen van asbestdaken.

Maar het vervangen van een dak is een kostbare zaak. Eigenaren van deze daken kunnen wel wat hulp gebruiken. Stelpstra: "We gaan eerst maar eens vragen of ze in Den Haag het probleem wel herkennen, en dan proberen we om ze zo ver te krijgen dat ze gaan helpen."

Er moet hulp komen
Statenlid Peter Zwiers (PvdA) is een van de initiatiefnemers van de motie. "Het is een opgave die landelijk geldt. Er zit werkgelegenheid aan verbonden. Ik verwacht dat er wel wat mogelijk is."

Niemand weet hoeveel geld nodig is. "We gaan uit van miljoenen. En daar moet geld voor beschikbaar komen", zegt Zwiers.
Deel dit artikel: