Assen gaat weer aan de slag met Havenkwartier

ASSEN - Assen gaat de ontwikkeling van het Havenkwartier aan de rand van het centrum nieuw leven inblazen. Er is volgens het college van B en W weer meer vraag naar de locatie als vestigingsplaats voor ondernemers en instellingen.

In 2012 lag er al een grootschalige ontwikkelingsvisie voor wonen en werken rond het Havenkanaal. Het plan in het oude industriegebied ging uit van honderden woningen in het Havenkwartier en op het aangrenzende Veemarktterrein. Maar het project werd in 2014 door het nieuwe college van B en W opgeschort, omdat er geen markt voor was.


Horeca, sport en educatie
In een brief aan de raad vandaag stellen B en W dat de tijden zijn veranderd. "De economie trekt weer aan, en de belangstelling voor woningbouw in Assen groeit. Ook hebben zich diverse initiatiefnemers gemeld met ideeën voor horeca, sportieve en educatieve activiteiten en voor de exploitatie van camperplaatsen langs de Havenkade", aldus het college.

Verder ziet het college herontwikkeling van het oude havengebied op dit moment als een logische stap, met de opening van het Kanaal en het Havenkanaal op 1 september voor de recreatievaart en met de komst van huizen op een deel van het aangrenzende Veemarktterrein.


Partijen uitnodigen
B en W willen de komende maanden met partners in het havengebied een nieuwe ontwikkelingsvisie maken. De gemeente gaat daarbij zelf niet meer actief panden en terreinen aankopen, zoals ze eerder wel deed, en waardoor ze al veel onroerend goed in het havengebied in eigendom heeft. Bedoeling is nu dat partijen uitgenodigd worden om zelf met ideeën en plannen te komen.

In 2012 ging de ontwikkelingsvisie voor het Havenkwartier nog uit van multifunctioneel wonen, met culturele bedrijvigheid, maar vooral ook wonen aan het water. Het college wil die visie omturnen in Stoer Industrieel Wonen, Werken en Verblijven.

Een vastliggend eindbeeld met een tijdpad is niet te geven, zo stelt het college, omdat herontwikkeling van het havengebied afhankelijk is van belangstellende investeerders.
Meer over dit onderwerp:
Havenkwartier Assen gemeente Assen economie
Deel dit artikel: