Aanpak centrum Beilen stap dichterbij

BEILEN - Binnen drie maanden moet er een centrumvisie voor Beilen op tafel liggen. Tenminste, als het aan de gemeente Midden-Drenthe ligt.

Er wordt een kwartiermaker aangesteld die de komende maanden twee dagen per week gaat praten met inwoners, eigenaren van panden en winkeliers. Daaruit moet een centrumvisie met uitvoeringsprogramma rollen, waaraan de provincie Drenthe wil bijdragen.

Beilen komt in aanmerking voor een bijdrage uit het binnenstadsfonds van de provincie van 750.000 euro. Wel met de voorwaarde dat hetzelfde bedrag door de gemeente en door private partijen wordt aangevuld, in de periode van 2017 tot 2019.


De gemeente begint niet blanco met het opstellen van een visie voor het Beiler centrum. Vanuit ondernemers is al veel input verzameld en ook de fractie Gemeentebelangen heeft een plan gemaakt. Het college komt voor de zomer met een stand van zaken en de stappen die op dat moment zijn gezet.
Deel dit artikel: