'Toekomst voor Podium Zuidhaege best spannend'

ASSEN - Ondanks twijfels en kritiek van de Asser politiek, krijgt het cultuurpodium Zuidhaege dit jaar een extra steuntje in de rug van 60.000 euro.

Dat bleek gisteravond in de raad van Assen. Het cultuurpodium, dat tientallen amateursclubs onderdak biedt, heeft er na twee jaar bestaan, moeite mee om de eindjes financieel aan elkaar te knopen.

Geen businesscase
Met name ChristenUnie en VVD vragen zich af waarom nu zomaar 60.000 euro extra op tafel wordt gelegd, terwijl er nog geen businesscase ligt van de Stichting Podium Zuidhaege. "Er zijn wel meer clubs in Assen die het water tot de lippen staat, die krijgen ook niet meteen 60.000 euro'`, stelt VVD-raadslid Martin Rasker.

Podium Zuidhaege kwam twee jaar geleden tot stand in het voormalige ICO-gebouw met veel bloed zweet en tranen. Culturele amateurclubs, die jarenlang in het Mercuriustheater zaten, moesten hier naartoe verhuizen omdat hun gebouw gesloopt wordt voor appartementenbouw. De nieuwe stichting Podium Zuidhaege regelt verhuur van ruimte, doet de horeca en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand. Ze krijgt een miljoen subsidie.


Opstartprobolemen
Maar het nieuwste cultuurpodium van Assen, met tientallen amateurclubs onder dak, heeft opstartproblemen. Zo viel het aantal gebruikers eerst tegen en daardoor kwam er minder huur binnen dan gedacht. De huur verhogen kan niet, omdat dit juist weer gebruikers wegjaagt. Ook is dat in strijd met de doelstelling, want Podium Zuidhaege moet een goed bereikbare en betaalbare plek zijn voor alle vormen van kunst en cultuur.

Spannend
Volgens wethouder Maurice Hoogeveen is de 60.000 euro extra nu nodig, om aanloopverliezen weg te poetsen. "Probleem is dat er natuurlijk nog geen geld is bij de club om tegenvallers op te vangen. De stichting is net nieuw en heeft nog geen basis." Wel erkent wethouder Hoogeveen dat het 'best spannend' wordt, de toekomst van Podium Zuidhaege. Hij zegde toe dat er voor de zomer nog een businesscase komt, en er ook duidelijke prestatieafspraken gemaakt worden.

Inmiddels is er een horecamanager bij het cultuurpodium aangesteld. Die moet ervoor moet zorgen dat er door een betere exploitatie van het horecagedeelte meer geld in het laadje komt. Ook gaat de Stichting op zoek naar meer huurders voor het pand, om meer inkomsten te krijgen.
Deel dit artikel: