Meepraten in Cassata: 'Geen geheimhouding op rapporten over miljoenendebacle bij WMD'

ASSEN - 'De provincie moet lessen trekken uit het verleden. Daarom moet geen enkel rapport over het miljoenendebacle bij de Waterleidingmaatschappij Drenthe geheim blijven.'

Dat is de stelling waarover u morgenmiddag kunt meepraten in het Radio Drenthe-programma Cassata.

Miljoenen verloren
De WMD heeft de afgelopen jaren zo'n dertien miljoen euro verloren, door risicovolle waterprojecten in Indonesië. Volgens verschillende onderzoeksrapporten is er sprake van onbehoorlijk bestuur, omdat de directeur zijn hand overspeelde, een lid van de Raad van Commissarissen zijn medebestuurders niet informeerde over een kritische brief, en het toezicht van de commissarissen op het buitenlandse avontuur ook ernstig tekort schoot.

Geheim
Kortom, er is nogal wat kritiek. Maar de huidige leiding van de WMD en de aandeelhouders, waaronder de provincie en elf Drentse gemeenten (Meppel krijgt drinkwater van Vitens), willen niet dat alle onderzoeksrapporten openbaar worden. Zo is onlangs onderzoek gedaan naar een mogelijke juridische procedure tegen de toenmalige directeur, maar de conclusie blijft geheim.

Publiek geld
D66 in de Drentse Staten vindt dat alles rond het WMD-dossier openbaar gemaakt moet worden, omdat er miljoenen zijn verdampt, en er sprake is van publiek geld. De burger heeft er recht op, om te weten wie de verantwoordelijken zijn, vindt de partij. De VVD staat daar lijnrecht tegenover. Die vindt dat uit het oogpunt van zorgvuldigheid, vooral naar personen toe, niet alles openbaar gemaakt moet worden. Bovendien zou dit de kans op een juridisch vervolg kunnen beschadigen, zo vindt de VVD.

Lessen uit verleden
D66, en ook SP en PVV, vinden dat de provincie Drenthe lessen moet trekken uit het verleden, als het gaat om geheimhouding op gevoelige dossiers. De Drentse politiek wordt nog altijd achtervolgd door de Eurochamp-affaire uit 2008. Zo wordt er alweer tijden gesteggeld over het opheffen van de geheimhoudingsplicht op stukken van de toenmalige onderzoekscommissie van Eurochamp, omdat een aantal betrokkenen dat wil.

Meepraten in Cassata
Morgen na 12.10 uur gaan in het discussie- en achtergrondprogramma Cassata de Statenleden Jan Smits van de VVD en Jurr van Dalen van D66 met elkaar in debat over de kwestie.

U kunt meepraten door te reageren op de stelling:

Geen enkel rapport over het miljoendebacle bij de WMD moet geheim blijven

Reageren kan via Facebook van RTV Drenthe of via Twitter.
Deel dit artikel: