'Edelherten passen goed in Drents-Friese Wold'

DIEVER - Herten leveren een positieve toegevoegde waarde aan de doelen van het Drents-Friese Wold. Die conclusie trekt de Stuurgroep van het Regionaal Landschap Drents-Friese Grensstreek na een onderzoek.

Het onderzoek, onder de noemer Soorten Effect Rapportage Drents-Friese Wold, had als doel om de maatschappelijke lusten en lasten van de herïntroductie van edelherten in het natuurgebied af te wegen.

Twee kanten
De uitkomst daarvan blijkt dus positief. Zo zou de komst van herten bijvoorbeeld een impuls geven aan het toerisme. Als kanttekening wordt wel geplaatst dat er voor de omringende landbouw negatieve effecten zullen zijn.

Voorzitter van de stuurgroep, Henk van Hooft, zegt nog wel in gesprek te willen met organisaties als LTO over de negatieve effecten van de komst van herten. "Gezien het belang, de zwaarte en complexiteit van het vraagstuk nemen we als bestuurders samen de ruimte om het gesprek hierover verder te voeren. Om de brede maatschappelijke belangen zorgvuldig af te kunnen wegen, nemen we voldoende tijd om het plan van aanpak voor herïntroductie verder te verkennen."

Hek
LTO Noord liet eerder al weten dat het graag een hek rondom het Drents-Friese Wold wil zien, als er groot wild naar het natuurgebied wordt gehaald.

150 edelherten
Volgens het onderzoek blijkt dat er om te beginnen tien edelherten in het Drents-Friese Wold gevestigd kunnen worden. Dit aantal zou dan kunnen uitgroeien tot een populatie van zo'n 150 stuks.

Meer over de mogelijke komst van edelherten naar het Drents-Friese Wold:
- Politiek Westerveld wil edelhert terug in Drents-Friese Wold
- Omwonenden Drents-Friese Wold zien edelherten graag komen
- Ruim baan voor herten en zwijnen
- Groot wild toch welkom in Drenthe
- LTO Noord Drenthe niet blij met wildplan provincie
- Veel reacties op plan voor toelaten groot wild in Drenthe
Deel dit artikel: