Overschrijding fosfaatuitstoot gedaald

ASSEN - De Nederlandse melkveehouderij is erin geslaagd de uitstoot van fosfaat het afgelopen kwartaal met 4,5 miljoen kilo te verminderen tot 175 miljoen kilo.
Dat zegt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken vandaag. De hoeveelheid is nog 2,1 miljoen kilo boven de door de Europese Unie gestelde norm van 172,9 kilo per kwartaal.

Van Dam is vorig jaar samen met de zuivelbedrijven een plan gestart om de uitstoot van fosfaat, vooral veroorzaakt door mest, te verminderen. Om dat te bereiken is een aantal maatregelen afgesproken. Zo is vorig jaar begonnen met de inkrimping van de melkveestapel met 90.000 dieren en is het fosforgehalte in veevoer verlaagd.

Van Dam sluit niet uit dat er aanvullende maatregelen nodig zijn om de uitstoot onder de Europese norm te krijgen. De partijen hopen dat nog dit jaar te bereiken.
Deel dit artikel: