2020: Het Jaar van de Wilde Eend

Wilde eend
Er is weinig bekend over de overleving van kuikens van wilde eenden © Saxifraga - Piet Munsterman
Het lijkt zo'n veelvoorkomende gast in de Nederlandse wateren: de wilde eend. Maar sinds de jaren negentig is het aantal broedparen met 30 procent afgenomen. Om het tij te keren roepen Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Vogelbescherming 2020 uit tot het Jaar van de Wilde Eend.
Het is nog onduidelijk waarom het aantal broedparen achteruit gaat.

Overleving van kuikens

Uit een eerste onderzoek naar de wilde eend uit 2015 kwam naar voren dat het aantal gelegde eieren niet de oorzaak van de afname kan zijn. Ook zijn er weinig schommelingen in het aantal nesten dat succesvol uitkomt. De jacht op deze soort is afgenomen en de overlevingskans van volwassen vogels is zelfs toegenomen.
Er is dus al wel het een en ander bekend over de wilde eend, maar over de overleving van kuikens weten we nog heel weinig. Daarom gaan Sovon Vogelonderzoek Nederland en de Vogelbescherming zoveel mogelijk waarnemingen van kuikens verzamelen. En jij kan meedoen.
Begin 2020 worden een vernieuwde versie van de app KuikenTeller gelanceerd. Op deze website vind je meer informatie.

Lange broedperiode

Je vindt de wilde eend overal in Nederland: natuurgebieden, polders, vennetjes, rivieren, havens, parken en langs de kust.
De wilde eend is eenvoudig te herkennen. Mannetjes hebben een groene kop en een witte nekband. Vrouwtjes hebben bruine veren. In de winter worden er koppeltjes gevormd. Dit proces kan er heftig aan toegaan, omdat vogels elkaar proberen te verdrinken. De broedperiode loopt van februari tot augustus. In die periode heeft de wilde eend soms wel twee tot drie legsels.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.