Ken je die mop over die muziekkoepel in Barger-Oosterveld?

BARGER-OOSTERVELD - "Ik heb er eentje in de categorie 'het kan niet waar zijn,'" begon LEF!-raadslid Jenneke Ensink haar vraag tijdens de commissievergadering vanavond.
Haar vraag had een lachende commissie tot gevolg en een wethouder die voorlopig even in het duister tastte en een antwoord schuldig moest blijven.

Hooimijt
In Barger-Oosterveld wil men graag een hooimijt bouwen, een soort van muziekkoepel. De subsidie die daar voor is aangevraagd bij gemeente Emmen is al lang binnen, die staat zelfs al maanden op de bankrekening. Maar toch kan er niet gebouwd worden. 

Geen vergunning
De gemeente Emmen verleent namelijk geen vergunning voor de hooimijt waarvoor subsidie is uitgekeerd. "Hoe zit dat?" vroeg Ensink zich hardop af. Een lachende commissie, inclusief wethouder René van der Weide was het gevolg. Van der Weide gaf aan niets te weten over het niet verlenen van een vergunning en beloofde de zaak uit te zoeken.
Deel dit artikel: