Drents parlement: Zo snel mogelijk onafhankelijke schadeafhandeling gaswinning

ASSEN - Er moet zo snel mogelijk een onafhankelijke organisatie komen die de schade door aardgaswinning beoordeelt en afhandelt. Dat wil het Drents parlement.
Een aantal partijen wil zelfs dat de provincie de onafhankelijke organisatie gaat controleren en dat een second opinion via de provincie mogelijk moet zijn. Dat lijkt een brug te ver.
 
NAM wil wel onafhankelijke schadeafhandeling
Nu wordt de schadebeoordeling en afhandeling nog door de gaswinners afgehandeld. In Drenthe zijn dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en Vermillion. De NAM heeft al aangegeven wel te willen praten over het 'op afstand zetten van de NAM van het schadeproces.'
 
PvdA en CDA zwengelden vanmiddag in het Drents parlement de discussie over de schadeafhandeling aan. PvdA-Statenlid Peter Zwiers is blij met de oproep van Gedeputeerde Staten aan de gaswinners en het ministerie. Ook is hij blij dat de NAM wil praten over onafhankelijke schadeafhandeling. "Maar Vermillion heeft nog niks van zich laten horen en ik vraag aan gedeputeerde Tjisse Stelpstra om druk uit te oefenen", vertelt Zwiers.
 
Onderscheid tussen Groningen en de rest van de gasvelden
Nu is er nog onderscheid tussen de manier waarop schades worden afgehandeld, veroorzaakt door winning in het Groninger gasveld en de overige gasvelden. Gedeputeerde Staten stuurden onlangs een brief aan de NAM, Vermillion en minister Henk Kamp van Economische Zaken dat er geen sprake zou moeten zijn van een verschil.
 
Onafhankelijke afhandeling
Een aantal partijen wil ook dat de provincie een rol speelt bij het registreren en afhandelen van schade. "Bijvoorbeeld door een second opinion mogelijk te maken als mensen met gaswinningsschade niet tevreden zijn over de conclusie van de toekomstige onafhankelijke schadebehandelaar", laten GroenLinks, PvdA, CDA en SP weten. De PvdA wil zelfs dat de provincie als een soort van waakhond op gaat treden.
 
Maar dat ziet gedeputeerde Stelpstra niet zitten. "We kunnen best afspreken dat een tweede onafhankelijke instantie naar het werk van de eerste onafhankelijke schadebehandelaar kijkt, als schade-indieners niet tevreden zijn, maar dat is geen taak van de provincie. Hetzelfde geldt voor de taak als waakhond. Als zaken structureel niet goed lopen, pikt de politiek dat echt wel op en komen we in actie", aldus Stelptra.

Minder Gronings gas betekent niet: meer Drents gas
Minister Kamp is van plan de gaswinning uit het Groninger veld opnieuw omlaag te brengen. Nu met tien procent. De Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben Kamp gisteren een brief gestuurd dat er geen sprake kan zijn dat in Drenthe de gaswinning daardoor omhoog gaat.

Het KNMI registreerde gisteravond nog een aardbeving in de omgeving van Emmen.