Behoud theater De Tamboer kost Hoogeveen bijna anderhalf miljoen euro

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen moet bijna anderhalf miljoen euro investeren om theater De Tamboer weer gezond te maken. Het theater zit al geruime tijd in financiële nood.
De gemeente eiste van het theater maatregelen en gaf vorig jaar de opdracht om met een structurele oplossing te komen.

Vanavond is het nieuwe bedrijfsplan voor De Tamboer gepresenteerd aan de raad. Daaruit blijkt dat het gebouw en de organisatie te groot zijn voor de huidige markt. De vaste kosten zijn hoger dan de inkomsten. Het zorgt ervoor dat de Tamboer structureel geld te kort komt.

De oplossing is volgens het bedrijfsplan een compacter gebouw en een kleinere organisatie. Ook moet De Tamboer nog meer vraaggericht programmeren.

Probleem is dat de Tamboer geen geld heeft om die plannen uit te voeren. Het college van B&W stelt de raad van Hoogeveen daarom voor het theater éénmalig 811.000 euro te geven, een lening van 385.000 euro kwijt te schelden, en in de jaren van reorganisatie en verandering jaarlijks 200.000 euro extra subsidie beschikbaar te stellen, bovenop de jaarlijkse subsidie van iets meer dan één miljoen euro.

De gemeenteraad moet nu beslissen over de extra subsidie voor het theater.
Deel dit artikel: