Provincie moet bijen en boerenlandvlinders redden met brede aanpak

ASSEN - Sommige vlinders, bijen en andere insecten verdwijnen omdat bermen, graslanden en weiden minder bloemrijk zijn. Ook het verdwijnen van houtwallen en struiken uit het Drentse landschap is een probleem voor de beestjes.
GroenLinks, D66, PvdA en SP willen daarom dat de provincie met een groot aantal partijen in overleg gaat om zich samen in te zetten voor ecologisch bermbeheer en versterking van de biodiversiteit.

De partijen stellen hun plan woensdag voor aan de andere partijen in de Provinciale Staten. 

Boerenlandvlinders
Tien van de twaalf boerenlandvlinders zijn in aantallen achteruit gegaan, blijkt uit de Dagvlinderatlas van de Vlinderwerkgroep Drenthe die eind vorig jaar verscheen.  Het gaat ook slecht met andere insecten en met de bijen. Voor planten en hun bestuivers, zoals de vlinders en bijen, zijn de bermen en slootjes een belangrijk leefgebied.


De partijen roepen op om tot een provinciale aanpak te komen voor ecologisch bermbeheer en het aanleggen van bloemenweides en bloemenstroken. Hiermee wordt de biodiversiteit versterkt. De meeste Drentse gemeenten zijn bezig met dit thema en de partijen willen graag dat er een gezamenlijke aanpak komt.