Kleinschalig openbaar vervoer op platteland nog lang niet op orde

ASSEN - Het kleinschalig openbaar vervoer in Drenthe verandert in rap tempo. Plattelandsbuslijnen verdwijnen, maar er zijn nog niet genoeg goede alternatieven.
Dat bleek tijdens de bespreking van het rapport Met De Bus Naar de Stad van de Noordelijke Rekenkamer in Provinciale Staten. Het gebruik van het kleinschalig ov is met 29 procent gedaald. Ook is volgens de rekenkamer het kleinschalig vervoer versnipperd geraakt over meer vervoerders en dat is onduidelijk voor reizigers. 

Onvindbare Regiotaxi
De Noordelijke Rekenkamer is blij dat Gedeputeerde Staten in de plannen voor de busdienstregeling van 2018 en plannen voor een nieuwe ov-aanbesteding werk gaat maken van de vindbaarheid van kleinschalig openbaar vervoer op afroep.

Dat vervoer wordt nu verzorgd door de regiotaxi, maar informatie over de taxi is slecht vindbaar. Zo is de taxidienst niet opgenomen in de online reisplanner 9292. GS willen het vervoer van de regiotaxi laten overnemen door zogenoemde HUB-taxi’s. Die taxi's moeten reizigers van plekken waar geen bussen of treinen rijden naar een ov-knooppunt brengen.

OV platform kritisch op HUB-taxi
Het ov-consumentenplatform Drenthe heeft nog grote vraagtekens bij de nieuwe HUB-taxi’s. "Er verdwijnen buslijnen op het platteland. Daar waar ov verdwijnt zijn nog onvoldoende alternatieven. Openbaar vervoer is een basisvoorziening", zei voorzitter Willemien Dirks tegen Provinciale Staten. "De HUB-taxi gaat duurder worden dan regulier ov en de regiotaxi. Ook zijn de ov-chipkaart en de studentenkaart niet geldig."  

Volgens Dirks is openbaar vervoer een ketenvoorziening, de zwakste schakel bepaalt hoe bereikbaar en gebruiksvriendelijk het ov is.
 
Rekenkamer: niet alleen op kosten sturen
Voorzitter Margreet Smilde van de Noordelijke Rekenkamer waarschuwde PS nog wel bij Gedeputeerde Staten te blijven aandringen op voldoende informatie over de kosten van het kleinschalig openbaar vervoer en de maatschappelijke baten. De Noordelijke Rekenkamer concludeerde in het rapport Met De Bus Naar De Stad dat PS niet genoeg informatie heeft om haar taken uit te voeren.
 
PVV en D66 sloten zich bij de oproepen van het ov-consumentenplatform en de Noordelijke Rekenkamer aan. ChristenUnie en VVD riepen gedeputeerde Henk Brink op de bereikbaarheid van het platteland met de bus niet te versimpelen tot puur economisch vraagstuk.
 
Brink maakt zich ook zorgen over hoe het platteland en zeker inkrimpgebied met openbaar vervoer bereikbaar kan worden gehouden. "Daar zullen we keuzes in moeten maken. Aan het eind van de rit is het ook een financiële kwestie. Als er op het platteland 15 euro per reiziger voor een bepaalde rit bij moet, is er wat mij betreft geen sprake van ov meer. Wij maken ook een economische afweging."

Publiek Vervoer de oplossing?
Ook ging Brink in op de plannen van 35 Drentse en Groningse gemeenten om vervoersstromen op het platteland samen te voegen in Publiek Vervoer. Publiek Vervoer en ook de HUB-taxi zouden begin 2018 van start moeten gaan.

Brink schat in dat dat niet gaat lukken. "Tot die tijd blijven wij gewoon het kleinschalige vervoer verzorgen." Publiek Vervoer zal waarschijnlijk deels op vrijwilligers draaien. "Als ik de keuze moet maken tussen geen vervoer of vervoer met vrijwilligers, kies ik voor vervoer met vrijwilligers", aldus Brink.

De vakbond maakt zich zorgen dat goedkopere krachten het vervoer gaan verzorgen