Nog veel lessen te leren uit incident verwarde man Noordscheschut

NOORDSCHESCHUT - Er zijn onvoldoende lessen geleerd van het incident met de verwarde man in Noordscheschut. Dat zegt de familie precies een jaar na het overlijden van de man, die om het leven kwam bij een poging hem uit huis te halen voor een gedwongen opname.
De nabestaanden roepen nu op tot een gezamenlijke evaluatie met alle betrokken partijen.


Meteen na het incident liet de familie via de website van RTV Drenthe in een verklaring weten dat er in hun ogen ernstige inschattingsfouten zijn gemaakt door de betrokken instanties. De familie laakte vooral het optreden van de rechtbank, die de man alleen achter liet in de woning om buiten te overleggen met de GGZ. De man barricadeerde toen de woning. Daarna ging de politie de woning binnen en volgde een explosie op de zolder van het huis door vrijgekomen gasdampen, waarbij de man door verstikking om het leven kwam.

Fouten in systeem
De familie heeft het afgelopen jaar met alle betrokken partijen gesproken: de gemeente, de GGZ, de politie en de rechtbank. "Ik kan het niet verteren wat hier is gebeurd. Er zijn niet alleen inschattingsfouten gemaakt door personen, maar ook veel systeemfouten. Dat moet worden aangepakt, want er zijn teveel mensen die verward rondlopen. Als het lukt om daar een aantal mensen van te redden, dan is de dood van onze broer nog ergens goed voor geweest", zegt zus Andrea Schuttevaar.

Nu anders gehandeld?
"Heel veel is mis gegaan in de afstemming. Iedere partij heeft voor zich wel een evaluatie gedaan, maar ik denk dat er nog steeds problemen zijn met de afstemming. Ik betwijfel of de betrokken instanties als geheel in een soortgelijk geval in de toekomst wel anders zullen handelen", voegt broer Peter Schuttevaar toe.

De familie is van mening dat een gezamenlijke evaluatie met alle betrokken partijen nodig is om echt lessen te leren uit het incident.

"Wij verwachten van een gezamenlijke evaluatie dat we als partij serieus worden genomen en dat er naar ons wordt geluisterd. Verder hopen we dat men bereid is een hand in eigen boezem te steken en elkaar aan te spreken op gemaakte fouten, zodat er van kan worden geleerd", aldus Peter Schuttevaar.

Meer betrokkenheid familie
Burgemeester Karel Loohuis van Hoogeveen geeft aan dat hij in zijn rol als bewaker van de openbare orde in de toekomst waarschijnlijk hetzelfde zou doen in een vergelijkbaar geval. "Waar het gaat om preventie proberen wij nu de familie er nog meer bij te betrekken in de toekomst", zegt Loohuis.

Werkwijze niet aangepast
De rechtbank zegt het incident intern uitgebreid te hebben besproken maar niets te hebben aangepast in de werkwijze. "Daar was geen aanleiding toe omdat de wet goed beschrijft welke stappen genomen moeten worden bij een gedwongen opname", schrijft de rechtbank.


De GGZ en de politie willen niet zeggen of ze iets hebben aangepast in de manier van werken sinds het incident.

Open voor evaluatie
De gemeente, de politie en de GGZ zeggen toe in te zullen gaan op het verzoek van de familie voor een gezamenlijke evaluatie. De rechtbank heeft dat nog in overweging.