Emmerhout moet eerste energieneutrale wijk in Drenthe worden

EMMEN - Over tien jaar moet de woonwijk Emmerhout energieneutraal zijn. Het is dan de eerste bestaande woonwijk in Drenthe die geheel energieneutraal is.
Dat is de inzet van een pilot die de gemeente Emmen samen met de provincie Drenthe gaat opzetten. Een energieneutrale woning houdt in dat het huis net zoveel energie opwekt als het verbruikt.

Emmerhout meest geschikt
De afgelopen tijd heeft de provincie samen met de gemeente de mogelijkheden verkend voor de pilot. De wijk Emmerhout is het meest geschikt gebleken. "We hebben gekeken naar de leeftijd van de woningen", legt wethouder René van der Weide (Wakker Emmen) uit. De woningen in Emmerhout stammen met name uit de jaren zestig. "Daarnaast spelen er ook andere partijen mee zoals wijkverenigingen, woningcorporaties en de bewoners."

Woningbouwvereniging Lefier maakte onlangs bekend flink te gaan investeren in haar huurwoningen, waaronder die in Emmen.


De komende tijd wordt gekeken hoe en op welke manier de wijk in 2027 energieneutraal kan zijn. "Er komt in de tweede helft van het jaar nog een go of een no-go", aldus de wethouder. Als de aanpak in Emmerhout succesvol blijkt te zijn, dan wordt dit ook in andere wijken of dorpen uitgerold. 

Energienota
Daarnaast heeft de gemeente een nieuwe energienota opgesteld voor de periode van 2017 tot 2020. Deze nota moet Emmen op weg helpen om in 2050 energieneutraal te zijn. De gemeente wil volop inzetten op zonne-energie. Zo is er een zonnelening en komen er zonne-akkers. "Het zonnepark bij Barger-Compascuum is daar een mooi voorbeeld van."


Energienota
Daarnaast moet Emmen voldoen aan de taakstelling van het Rijk als het gaat om de plaatsing van windmolens (95,5 MegaWatt). "Dat gaat om een periode van zestien tot twintig jaar. Daar willen we graag de regie in eigen hand houden."

Als de mogelijkheid zich voordoet om de opgave van windenergie in te vullen voor andere vormen van duurzame energie, dan zal de gemeente dat gaan doen.

Isolatieveilig
Ook wil de gemeente de ondernemers en inwoners helpen om energie te besparen. "We gaan een isolatieveiling opzetten, waarbij inwoners voor een scherpe prijs isolatiemaatregelen kunnen kopen", vertelt Van der Weide. 

Uitdaging bij industrie
Een grote uitdaging ligt bij de industrie. Door de grote industrie en glastuinbouw moet de gemeente daar een grotere inspanning leveren dan andere gemeenten om energieneutraal te worden. Ruim zeventig procent van de totale energieverbruik komt voor rekening van de industrie. "We willen ook samen met bedrijven gaan kijken hoe zij energiezuiniger en duurzamer kunnen worden", vertelt de wethouder. "Een voorbeeld is het EMTEC-terrein. Met de restwarmte die daar verloren gaat, zouden we bij wijze heel Angelslo kunnen verwarmen."

De gemeenteraad praat in september over de Energienota en neemt dan een definitief besluit.
Deel dit artikel: