Gemeenten krijgen bijna miljoen extra voor lokale cultuur

ASSEN - Drentse gemeenten krijgen de komende vier jaar 240.000 euro per jaar extra van de provincie om lokale cultuur een impuls te geven. Ook verstevigen provincie en gemeenten hun samenwerking met een nieuw programmaplan.

Gedeputeerde Cees Bijl maakte dat vandaag bekend tijdens het Festival der Aa.

Cultuurbeleid belangrijk
Burgemeester Eric van Oosterhout nam namens de Drentse gemeenten een cheque in ontvangst. "De gemeenten hechten grote waarde aan cultuurbeleid, dat mede door de inzet van provinciale middelen steeds meer inhoud krijgt", aldus de burgemeester van Emmen.

Reuring
Bijl is volgens de provincie zeer te spreken over de samenwerking met de gemeenten. “We hebben in Drenthe al een prachtig cultuuraanbod waar veel inwoners en bezoekers van genieten. Met deze financiële impuls en een steviger samenwerking zorgen we voor een nog betere spreiding van cultuuraanbod voor iedereen en voor nog meer reuring.”

Bloeiend cultuurklimaat
De provincie besteedt ieder jaar al zeventien miljoen euro aan cultuur in Drenthe. "Daarbij gaat het vaak om projecten of instellingen met een bovenlokaal karakter. Met de extra culturele impuls van jaarlijks 240.000 euro, wil het college van GS gemeenten aanmoedigen in te blijven zetten op een bloeiend lokaal cultuurklimaat", meldt de provincie.

Convenant
Provincie en gemeenten spreken ook af samen te werken aan tien provinciebrede projecten. Voorbeelden zijn het versterken van de positie van kleinere musea via het Platform Drentse Musea, het opzetten van twaalf archeologie-beleefpunten en talentontwikkeling voor de jeugd. Om deze samenwerking te bekrachtigen ondertekenen alle partijen volgens de provincie in het najaar een convenant.
Deel dit artikel: