Verlaging snelheid snelwegen geeft ruimte aan Drentse woningbouw

100 kilometer bord
De snelheidsverlaging op snelwegen, creëert meer ruimte voor de bouw van woningen in Drenthe. © Van Oost Media
Langzamer rijden is een van de oplossingen om de stikstofuitstoot op kwetsbare Natura 2000-gebieden naar beneden te brengen en tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogelijk te maken. Zo gaat de provincie Drenthe vanaf 7 april weer natuurvergunningen in behandeling nemen. Deze vergunningen zijn noodzakelijk voor de bouw van woningen in de buurt van Natura 2000-gebieden.
Er zijn ook bouwprojecten die geen vergunning nodig hebben, omdat de uitgestoten stikstof niet terecht komt in een kwetsbaar natuurgebied. Een fictief voorbeeld: een voor stikstof gevoelig natuurgebied is het Bargerveen. Daarom kan een huis in Valthe misschien wel gebouwd worden zonder natuurvergunning, maar hetzelfde huis in Weiteveen misschien niet omdat de bouw dicht bij het Bargerveen plaats vindt.

Plannen voor 4000 woningen bij gemeenten

Gedeputeerde Hans Kuipers: "Uit een rondvraag bij de Drentse gemeenten blijkt dat zij voor maximaal 4000 woningen een aanvraag voor een natuurvergunning verwachten in 2020. Wij verwachten door de snelheidsverlaging een groot deel van alle vergunningen te kunnen verlenen aan de woningbouwprojecten. Maar soms alleen met hulp van aanvullende lokale maatregelen, zoals duurzamer bouwen of elektrische bouwvoertuigen."
Grote woningbouwprojecten die nu wel weer door kunnen gaan zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van Kloosterveen bij Assen met de wijk Kloosterakker. Uit een eerdere inventarisatie bleek dat ook andere gemeenten kleinere woningbouwprojecten op de wachtlijst hebben staan.
Via een nieuw landelijk stikstofregistratiesysteem (SRSS) wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit stikstofruimte toegekend aan woningbouwprojecten en infrastructurele projecten.

Dit helpt alleen de economie, nog niet de natuur

Kuipers weet ook wel: Dit is geen echte oplossing voor het landelijke stikstofprobleem. Het is van belang dat er op korte termijn meer landelijke maatregelen worden getroffen om de stikstofneerslag terug te brengen.
De provincie Drenthe werkt in de Drentse aanpak van de stikstofproblematiek nauw samen met landbouw- en natuurpartijen, gemeenten, waterschappen, VNO-NCW, MKB-Noord, Bouwend NL en Transport en Logistiek NL. Drenthe zet in op drie zaken: regels, generieke maatregelen die landelijk worden genomen en een gebiedsgerichte aanpak op maat om de stikstofuitstoot terug te dringen.

Heb je een nieuwstip, nieuwe informatie óf heb je een foutje gespot? Stuur een bericht, foto of filmpje via WhatsApp of mail de redactie.