Verschil in achtergrond vaak oorzaak geweldsincidenten bij Leger des Heils

ASSEN - Het aantal geweldsincidenten in de maatschappelijke opvang is landelijk fors gestegen tussen 2012 en 2015. Incidenten zorgen ook in het Noorden voor problemen, erkent het Leger des Heils.
Het Leger des Heils heeft de registratie van incidenten vorig jaar veranderd, waardoor niet precies te zeggen is hoe de situatie in de drie noordelijke provincies is. "We hebben besloten alleen incidenten te melden als een verbeteractie zin heeft," zegt Elzo Edens, directeur Leger des Heils Noord.

Verschillende achtergronden
Maar incidenten zijn er. Oorzaak is onder meer dat mensen die uit de gevangenis komen op dezelfde locatie zitten als mensen met een psychiatrische achtergrond en een verslaving. "Het zijn twee heel verschillende groepen met verschillende problemen die verschillend op elkaar kunnen reageren. En daar kunnen incidenten door ontstaan," aldus Edens.

Ziekteverzuim omhoog
Het ziekteverzuim in de sector stijgt, mede door incidenten. "Als je iets hebt meegemaakt, zeker als je te maken hebt met persoonlijke bedreiging, dan kan dat mensen ziek maken," zegt de directeur.

Stijgend ziekteverzuim heeft volgens hem ook te maken met bezuinigingen. "Daardoor hebben we meer flexwerkers en hebben we minder vaste contracten kunnen aanbieden. Dat heeft effect op kwaliteit van de zorg en ook op het ziekteverzuim."

Aparte opvang
Het Leger des Heils bekijkt nu of de groepen met verschillende achtergronden apart kunnen worden opgevangen.