Provincie Drenthe zet in op N34 en niet op trein Emmen-Groningen

ASSEN - De meerderheid in de Provinciale Staten van Drenthe kiest voor het aanpakken van de N34 en niet voor investeren in een spoorlijn van Emmen naar Groningen.
"Ondanks dat de N34 niet drukker is dan een soortgelijke provinciale weg, moeten we iets doen aan de onveiligheid en zware verkeersongelukken", is de mening van politiek Drenthe.

PS koerst op een verbetering van de weg waar ook de goed bezette hoogwaardige buslijnen van en naar Groningen van profiteren. En een spoorlijn Emmen - Groningen is mooi, maar veel te duur en lost nauwelijks de problemen op de N34 op, vindt de meerderheid in de Provinciale Staten.

Verdubbeling deels of helemaal?
Veel ongelukken ontstaan omdat auto's op de verkeerde weghelft terecht komen. Risicovol inhaalgedrag van automobilisten laat zich maar moeilijk beïnvloeden. Dus kun je dat oplossen met dubbele rijstroken en vangrails tussen beide weghelften.

VVD, PvdA, CDA en D66 willen in ieder geval stukken van de N34 verdubbelen. D66 heeft wel zorgen over de aansluiting van de N34 op de A28 bij De Punt. "Een verbeterde N34 heeft waarschijnlijk weer een aanzuigende werking. Tussen De Punt en het Julianaplein gebeurt niks aan de A28. De Punt blijft een filefuik, hoe breed je de N34 ook maakt", zei statenlid Jordy Tuin. De PVV riep op om spitsstroken op de A28 te maken van De Punt naar Groningen en andersom, de VVD steunt dat idee.

'Duits model'
Het CDA vraagt zich af of gedeeltelijke verdubbeling de N34 wel veilig genoeg maakt. 
CDA-statenlid Martin Kremers wil bij een gedeeltelijke verdubbeling de werkzaamheden zo laten uitvoeren, dat een latere totale verdubbeling zonder moeite plaats kan vinden. Bij gedeeltelijke verdubbeling wil de partij dat er gekeken wordt naar de N50 tussen Zwolle en Kampen en naar regionale wegen bij de Duitsers: één rijstrook voor de ene richting en twee rijstroken de andere kant op, en dat na een aantal kilometers omwisselen. 

De PVV ziet niets in gedeeltelijke verdubbeling. "Bij meer verkeer op de N34 gaat de goedlopende busverbinding er onder lijden. Pak door, verdubbel helemaal en haal het malle knooppunt in Gieten er uit", zegt fractievoorzitter Nico Uppelschoten.

Voor de VVD is gehele verdubbeling alleen aan de orde als de noodzaak er is en het haalbaar en betaalbaar is.

Helemaal verdubbelen niet te betalen
Gedeputeerde Henk Brink van Verkeer en Vervoer waarschuwde Provinciale Staten wel dat een volledige verdubbeling van de N34 280 miljoen euro kost en dat dat niet past in de provinciale begroting. Een gedeeltelijke verdubbeling zou, financieel uitgesmeerd in tijd, wel passen. Dat kost 81 miljoen.

Of de N34 gedeeltelijk of geheel verdubbeld moet worden is nog niet duidelijk. Gehele verdubbeling is niet waarschijnlijk. Een besluit hierover valt pas later.

Geen trein
Veel partijen volgen het college van Gedeputeerde Staten in de keuze voor de auto en de bus op de N34 en dus niet voor een nieuwe spoorlijn van Emmen naar Groningen. Hoofdargument: het is te duur, want het kost 400 tot 600 miljoen euro, afhankelijk van de varianten. Van Emmen rechtstreeks naar Stadskanaal is met 360 miljoen het goedkoopst, via Buinen of Ter Apel komt uit tussen de 365 en 400 miljoen euro en een spoorlijn van Emmen langs de N34 naar de Punt kost 600 miljoen euro.

Hoewel de spoorlijn bijdraagt aan de regionale economische ontwikkeling in de Veenkoloniën biedt het volgens de PvdA nauwelijks een oplossing voor de N34, want een groot deel van de reizigers blijft de auto gebruiken omdat slechts 17 procent de hele route tussen Emmen en Groningen aflegt.

Oude spoorlijn
Bovendien is er een risico: de oude spoorlijn tussen Veendam en Stadskanaal moet geschikt worden gemaakt voor openbaar vervoer. De uitvoering daarvan is ingewikkeld en de provincie Groningen is er nog niet uit. Het lijkt in ieder geval langer te gaan duren en als het niet door gaat is een stuk nieuw spoor van Emmen naar Stadskanaal zinloos.

Partijen verdeeld
GroenLinks wil dat gedeputeerde Brink zich samen met zijn Groningse collega in blijft zetten voor geld voor een spoorlijn Groningen - Veendam - Stadskanaal - Emmen en is tegen verdubbeling van de N34. De ChristenUnie is niet perse tegen verdubbeling, maar zet ook in op de trein: een rechtstreekse spoorverbinding van Emmen naar Groningen levert de snelste verbinding op, met een verdubbeling van het aantal reizigers dat nu met de hoogwaardige buslijnen tussen Emmen en Groningen reist.

Den Haag
Brink liet de Christenunie weten dat hij, als er in Den Haag een andere realiteit ontstaat over het financieren van regionale spoorlijnen, het plan voor een spoorverbinding uit de ijskast haalt. Het kabinet wil tot nu toe geen geld steken in nieuw regionaal spoor, want dat moeten de provincies zelf maar bekostigen.