Melkveehouders kunnen financiële steun krijgen voor mestvergister

DEN HAAG - Minister Kamp van Economische Zaken trekt 150 miljoen euro uit om melkveehouders te ondersteunen die een zogeheten monomestvergister op hun boerderij willen plaatsen.

Met zo'n apparaat kan mest worden omgezet in energie zoals groen gas, elektriciteit of warmte. Monomestvergisters dragen ook bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgas.

Alleen projecten die binnen twee jaar daadwerkelijk hernieuwbare energie leveren, komen in aanmerking voor een bijdrage.

Broeikasgassen
Volgens coöperatie Jumpstart, die 130 miljoen euro aan subsidie krijgt voor de plaatsing van 103 vergisters, staat de vermindering van uitstoot van broeikasgassen met die installaties gelijk aan 31.000 auto’s minder op de weg.

Energie voor veertig huishoudens
Volgens Kamp is de de bouw van monomestvergisters om meerdere redenen goed nieuws. Zo biedt een gemiddelde vergister voldoende gas en elektriciteit voor ongeveer veertig huishoudens. Daarnaast wordt de uitstoot van broeikasgas uit de mest voorkomen, wat weer bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot van CO2.

Afnemers
FrieslandCampina heeft al gezegd de met de monomestvergisters opgewekte stroom te zullen afnemen. Het zuivelconcern is goed voor de verwerking van circa 70 procent van de melk van melkveehouders in Nederland.

Volgens de sector moeten tegen 2020 circa duizend monomestvergisters geplaatst kunnen zijn.
Deel dit artikel: