Markt in gevangenis moet reïntegratie gedetineerden verbeteren

VEENHUIZEN - Een gevangenis is niet direct een plek waar je een markt verwacht, maar in de penitentiaire inrichting Esserheem in Veenhuizen is het vandaag toch het geval.
Op de reïntegratiemarkt kunnen gedetineerden in contact komen met organisaties, instanties en bedrijven die een rol kunnen spelen bij een succesvolle terugkeer in de maatschappij.

Zaakjes op orde
"Je moet op tijd beginnen met je terugkeer. Ik moet nog een kleine drie jaar zitten en dan wil ik mijn zaakjes wel op orde hebben: woning, werk en je gezin. Deze markt helpt daarbij", zegt een gevangene.

De gedetineerden kunnen op de markt bij bijna vijftig stands terecht om informatie te krijgen over zaken die samenhangen met de vijf basisvoorwaarden voor een geslaagde terugkeer in de samenleving: wonen, identiteitsbewijs, werk, schulden en zorg.

Beter de gevangenis uit dan in
"Het opleggen van een celstraf heeft een tweeledig doel", vertelt Koos Storm, hoofd detentie en reïntegratie van de penitentiaire inrichting (PI) Veenhuizen, waar Esserheem onder valt. "De straf is opgelegd als vergelding richting het slachtoffer en de maatschappij. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in de gedetineerde. Het is de bedoeling dat die de gevangenis beter uitgaat dan dat hij erin is gekomen.

"Dat doen we door voor elke gedetineerde een detentie- en reïntegratieplan te maken. Hierin staat wat er nodig is om de detentietijd zo goed mogelijk te benutten en hoe iemand voorbereid kan worden op een leven zonder criminaliteit", legt Storm uit. "Dat kan bijvoorbeeld zijn het afkicken van een verslaving, het werken aan schuldenproblematiek, het behalen van een diploma of ervoor zorgen dat iemand zijn huis niet kwijtraakt."
Deel dit artikel: