Streep door biovergister in tuinbouwgebied Klazienaveen

EMMEN - Een meerderheid van de gemeenteraad in Emmen ziet een plan voor een warmtekrachtinstallatie en biovergister aan de Gantel in Klazienaveen niet zitten.
Dat bleek gisteravond tijdens de maandelijkse gemeenteraadsvergadering. 

Het is de bedoeling dat met de warmtekrachtinstallatie en biovergister warmte geleverd kan worden aan (tuinbouw)bedrijven in de omgeving. Daarnaast zouden bedrijven een deel van hun afval kwijt kunnen in de biovergister. De omvang van de plannen is in strijd met het bestemmingsplan. 

'Twijfels bij meerwaarde'
Verschillende raadsfracties hadden bedenkingen bij het plan. Wakker Emmen zegt dat er nog maar één tuinder voorstander is van het plan. "Het draagvlak is behoorlijk ingekrompen", aldus Henk Linnemann. 

Het CDA heeft grote twijfels bij de meerwaarde voor de tuinbouwsector en bij de locatie. "Moet je dit plan willen op deze plek in deze opzet?", vraagt raadslid Alfred Gijlers zich af.

24 tegen, 8 voor
Coalitiepartij PvdA is na een schorsing voor de komst van de warmtekrachtinstallatie en biovergister. "We hebben er wel bedenkingen bij, maar we hebben ook net met elkaar een energienota vastgesteld, waarin we in 2050 energieneutraal moeten zijn. Wij vinden dat we niet een initiatief weg moeten doen wat daar aan bijdraagt", aldus fractievoorzitter Raymond Wanders. 

Volgens wethouder René van der Weide kan het afketsen van het plan financiële gevolgen hebben voor de gemeente 'mocht het leiden tot procedures'. Hier hadden de raadsfracties geen boodschap aan. Met 24 stemmen tegen en 8 stemmen voor, is het plan gesneuveld.
Deel dit artikel: