Niet ontplofte explosieven onder Veemarktterrein in Assen?

ASSEN - Er liggen mogelijk niet-gesprongen explosieven onder het Veemarktterrein in Assen. De gemeente laat dat nader onderzoeken, voor ze start met de herinrichting van het plein en de aanleg van nieuwe riolering.
Volgens gemeentewoordvoerder Henk Kersten gaat het om 'een lichte verdenking'.

Bombardementen
Op meerdere plekken in het centrum van Assen zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog door beschietingen en bombardementen explosieven terechtgekomen, die niet allemaal ontploft zijn. Assen neemt daarom het zekere voor het onzekere, voordat ze diep gaat graven. Dat gebeurde ook bij de start van de bouw van het nieuwe station en de autotunnel. Beide locaties zijn bij een scan in 2013 aangewezen als risicogebied van niet-gesprongen explosieven.

Bodemvervuiling
Ook moet de gemeente op het Veemarktterrein enkele plekken met vervuilde grond laten afgraven. De bodemvervuiling is ontstaan door jarenlange bedrijvigheid op het Veemarktterrein.

Volgens de provincie, die ingestemd heeft met een saneringsplan, gaat het in twee gevallen om ernstige bodemvervuiling, en op twee andere plekken om niet ernstige gevallen. In alle gevallen is spoedige sanering niet noodzakelijk, stelt de provincie. Maar de gemeente vindt de herinrichting van het plein 'een mooi moment, om dit allemaal aan te pakken'.

Maandag start
Maandag gaat de eerste schop de grond in voor het nieuwe Veemarktplein. Het feest- en evenementenplein, met veel groen langs de randen, komt op het zuidelijke deel van het huidige Veemarktterrein. Het wordt ingesloten tussen restaurant YuMe, de Abel Tasmanflat en verzorgingshuis Anholt. De Paul Krugerstraat loopt straks over het plein.

De aanleg van het Veemarktplein duurt ongeveer driekwart jaar. De gemeente wil de TT Kermis van 2018 op het nieuwe plein houden.

Verblijfsgebied
De gemeente wil van het Veemarktplein een aantrekkelijk verblijfsgebied maken, met veel groen en passende verlichting. In de nieuwe situatie, waarbij het plein fors kleiner wordt dan het huidige Veemarktterrein, blijft het de locatie voor evenementen, waaronder jaarlijks de TT kermis. Verder komen er ongeveer 225 parkeerplaatsen.

Op het noordelijke deel van het huidige Veemarktterrein komt woningbouw. Hier is plaats voor zo'n 70 stadswoningen. Credo bouwt de woningen en zodra er voldoende belangstelling is, start de bouw. In juni is de gemeenteraad akkoord gegaan met de plannen voor het nieuwe plein, die anderhalf miljoen kosten.


De aanpak van het Veemarktterrein maakt samen met het Havenkwartier deel uit van het ontwikkelingsproject FlorijnAs. Na de ombouw tot Veemarktplein wil de gemeente verder met het Havenkwartier, dat aan de overkant van de Industrieweg ligt. Daar zijn inmiddels plannen voor horeca, recreatiebedrijfjes en woningbouw.