Jager positief over regeerakkoord: Maar we kunnen niet blijven achteroverleunen

DIEVER - Voorzichtig positief, maar wel alert blijven. Dat is de reactie op het regeerakkoord van Rikus Jager, burgmeester van Westerveld en voorzitter van de Vereniging Drentse Gemeenten (VDG).

Wat werkgelegenheid betreft kunnen de Drentse gemeenten met name bij het gevangeniswezen en defensie tevreden zijn, volgens Jager.


Waakzaam
"Maar we zullen er wel het nodige voor moeten doen", zegt Jager. "Want als je het hebt over bijvoorbeeld de gevangenissen, dan staat er een zin 'mocht sluiting nodig zijn dan zullen de gevangenissen buiten de Randstad zoveel mogelijk worden ontzien' en daar staat niet dat ze zullen worden ontzien. Er lijkt wel rust te komen, maar we zullen waakzaam moeten blijven."

Directeur Marie-Anne de Groot van de gevangenis in Veenhuizen reageert verheugd op het feit dat de gevangenissen buiten de Randstad worden ontzien. "Het personeel is opgelucht dat het is opgenomen in het regeerakkoord", zegt De Groot. Achterover leunen doen we niet. We zullen blijven laten zien dat we goed werk doen in Veenhuizen."

Krimpgebieden
Rikus Jager is voorzichtig optimistisch over de aandacht voor krimpgebieden in het regeerakkoord."Extra geld voor krimpgebieden kan ook nuttig zijn, maar we moeten zien hoe dat exact gaat uitpakken. Het kabinet erkent in ieder geval wel dat er sprake is van krimp en dat krimpregio's daarvoor een zekere compensatie nodig hebben", aldus de voorzitter van de VDG.

Gaswinning
Jager is niet tevreden over het wat er in het regeerakkoord staat over de gaswinning. "Daar moeten we als drie Noordelijke provincies een vuist maken. Het gaat om de compensatie, de schadeloosstelling van mensen. Dan is een bedrag van 50 miljoen een begin, maar het is lang niet genoeg voor wat er gedaan moet worden. En de gaswinning mag ook wel wat verder teruggedrongen worden."
Deel dit artikel: