Zuidoost-Drenthe zit geslaagde vmbo'ers achterna om door te leren

EMMEN - Coevorden, Borger-Odoorn en Emmen zitten geslaagde vmbo'ers achterna, die zich niet hebben ingeschreven voor een vervolgopleiding.

"In een systeem wordt geregistreerd of een leerling ingeschreven is bij een vervolgopleiding of niet", legt coördinator Linda Westendorp uit.

Tiental leerlingen
Zijn er leerlingen niet geregistreerd, dan schiet de gemeente in de actiemodus. "Met die leerlingen gaan we nog voor de zomervakantie kijken hoe het kan dat ze niet aangemeld zijn", aldus Westendorp. Het gaat in de regio Zuidoost-Drenthe om ongeveer een tiental leerlingen per jaar. 

"We gaan dan met hen kijken wat we er aan gaan doen en wat er mogelijk is." In de meeste gevallen maken jongeren een keuze voor een opleiding die niet aansluit bij hun pakket op de middelbare school of soms is het een administratieve fout. "Dan is dat heel snel opgelost", zegt Westendorp.

Telefoontje
Leerlingen die nog niet toegelaten zijn tot een mbo-opleiding en dus niet aangemeld zijn, kunnen dan een telefoontje of bezoek verwachten van de gemeente.

"Ze reageren daar vaak heel goed op", vertelt Westendorp. "Het is voor hen een extra steuntje in de rug. Wij gaan dan samen kijken naar een opleiding. Of als er nog een intake-procedure loopt bij een school, nemen we contact op. En kijken we wat mogelijk is. Dit is een vangnet dat voor deze leerlingen gecreëerd wordt."

Leerplicht
Thuis blijven zitten is geen optie, vindt Westendorp. "De leerlingen zijn leerplichtig en moeten een kwalificatie halen. Op het moment dat je geen schoolinschrijving hebt, en je bent 16, dan komt de leerplichtambtenaar zich er mee bemoeien. En daar wordt het niet beter van. Het halen van een diploma is ook ontzettend belangrijk. Werk en de kans op een goede toekomst wordt zo vergroot."

Nieuwe aanpak
Het achterna zitten van de geslaagde vmbo'ers, die zich niet hebben in geschreven voor een opleiding, is een van de onderdelen van een nieuwe regionale aanpak. Deze is sinds het begin van dit jaar van kracht. Zo worden jonge moeders ook gestimuleerd om weer een opleiding te volgen en is er een jobcoach actief, voor jongeren die na het praktijkonderwijs op zoek zijn naar een baan. Ook worden basisscholen gewezen op een goede verzuimadministratie. "Verzuim is één van de eerste signalen voor vroegtijdig schoolverlaten", eindigt Westendorp.

Deze aanpak in Zuidoost-Drenthe, komt voort uit landelijk beleid en loopt tot 2021. Dan moet het aantal vroegtijdige schoolverlaters in Nederland teruggedrongen zijn naar 20.000 leerlingen. Vorig schooljaar waren dit er 22.948 jongeren.
Deel dit artikel: