'Meer onderzoek nodig naar effecten van nieuw luchthavenbesluit Groningen Airport Eelde'

EELDE - Het milieueffectrapport voor Groningen Airport Eelde moet uitgebreider worden. Dat stelt de Commissie voor de Milieueffectrapportage (m.e.r.), op verzoek van de minister van Infrastructuur en Milieu.

Afgelopen september werd bekend dat het vliegveld in Eelde een aanpassing van het luchthavenbesluit heeft aangevraagd bij het ministerie. Zo wil het vliegveld meer ruimte krijgen voor commerciële vluchten en is het de bedoeling dat er drones getest worden.


De Commissie m.e.r. wil dat niet alleen de effecten van alle activiteiten gezamenlijk worden onderzocht. Ook zouden die activiteiten afzonderlijk onderzocht moeten worden. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar wat de effecten zijn op geluidshinder en de luchtkwaliteit.

Deze effecten worden dan vergeleken met wat omwonenden nu ervaren. Nadat er een milieueffectrapport is opgesteld, beslist de minister over het nieuwe luchthavenbesluit van Groningen Airport Eelde.
Deel dit artikel: